Utexaminering

Hur man ansöker om examensbetyg. Riktlinjer för lärdomsprov och mognadsprov.

Vad gör när du blir klar med studierna

Konstuniversitetet går över till elektroniska examensbetyg hösten 2023. Instruktioner relaterade till utexamineringen kommer att uppdateras så snart som möjligt. Blanketterna för att ansöka om examensbetyget har redan uppdaterats.

Lärdomsprov

Bildkonstakademins lärdomsprov

Sibelius-Akademins lärdomsprov

Teaterhögskolans lärdomsprov

Mognadsprov

Efter utexaminering