Plan för lärdomsprovet för magisterexamen i teater- och danskonst 

På den här sidan kan du ladda ner planen för lärdomsprovet. Lämna in den till den ansvariga planeraren för ditt program.

Diskutera med professorn vid ditt utbildnings- eller magisterprogram eller med en av hen befullmäktigad lärare om lärdomsprovets ämne, mål, forskningsfrågor, struktur, tillvägagångssätt, granskare samt om lärdomsprovets offentlighet. 

Utarbetande av en plan för lärdomsprovet

Gör upp en plan för lärdomsprovet och lämna in den till den ansvariga planeraren för utbildnings- eller magisterprogrammet. Professorn vid utbildnings- eller magisterprogrammet godkänner planen. Av planen för lärdomsprovet ska framgå lärdomsprovets ämne (det konstnärliga arbetet och den skriftliga delen specificerade), genomförandesätt och tidtabell. I planen antecknas också namnen på lärdomsprovets handledare och granskare. Planen för lärdomsprovet ska vara färdig innan det konstnärliga arbetet genomförs. 

Att använda en Mac-dator

Om du använder en Mac-dator, kom ihåg att fylla i mallen för lärdomsprovsplanen med programmet Adobe Acrobat. Programmet Förhandsvisning/Preview som följer med Mac-operativsystemet öppnar visserligen dokumentet och låter dig fylla i mallen, men uppgifterna sparas inte korrekt. Programmet Adobe Acrobat finns färdigt i alla klasser vid Ljud- och ljusdesign samt i cad/it-klasserna i Kokos, och du kan också ladda ner den här gratisapplikationen till din egen dator.