Lokaler och IT

Hur bokar man lokalerna och vilka lokaler kan man boka? Kontaktuppgifter till IT-stödtjänster och anvisningar för hur man använder studerandens system

Bokning av lokaler

Anvisningar för bokning av lokaler samt information om lokalbokningsrättigheter för studerande vid olika akademier.

Bekanta dig med lokalerna och deras användning

Bekanta dig med Konstuniversitetets lokaler och hitta lokaler som du kan boka som studerande. Alla studerande vid Bildkonstakademin beviljas ett eget arbetsutrymme för självständigt konstnärligt arbete.

Utskrifter och låneautomater

Anvisningar för utskrift och användning av låneautomater på campus.

IT-tjänster

Konstuniversitetets IT-stödtjänster, dvs. IT-helpdesk, hjälper arbetstagare och studerande i användningen av arbets- och studierelaterad utrustning och programvara samt i problemsituationer.