Hur får jag Konstuniversitetets passerkort

Med hjälp av passerkorten säkerställer vi att studerandena kan röra sig smidigt på campus. Så här får du ett passerkort som passar din studiesituation.

Passerkort för examensstuderande

Den studerandes uppgifter, uppgifter om utbildningsprogrammet där hen studerar och dess längd överförs automatiskt till passerkontrollsystemet från studiedatasystemet Peppi. Därefter fastställer vaktmästarna rätt tillträdesrättigheter.

Passerkortet kan hämtas från byggnadens informationsdisk genom att visa upp ett identitetsbevis. Om du är ny studerande, ansök om passerkort i augusti eller januari vid informationsdisken för den byggnad där du huvudsakligen kommer att avlägga dina studier. Efter att du hämtat passerkortet får du en bekräftelse per e-post på att du har hämtat det.

Om du behöver passerkort för andra byggnader kan du fråga vaktmästarna om mer information.

Passerkort för studerande vid öppna universitetet och JOO-studerande

På samma sätt som för examensstuderande överförs de nödvändiga uppgifterna automatiskt från Peppi till passerkontrollsystemet. De rätta tillträdesrättigheterna fastställs av vaktmästarna och du kan hämta ut ditt passerkort från informationsdisken genom att visa upp ett identitetsbevis.

Passerkortet gäller endast under kursen och ger tillgång till utrymmet utanför klassrummet, men inte själva klassrummet.

Studerande inom ungdomsutbildningen

På samma sätt som för examensstuderande överförs de nödvändiga uppgifterna automatiskt till passerkontrollsystemet från Peppi och vaktmästarna ger rätt tillträdesrättigheter.

Den studerande får sitt passerkort av vaktmästaren mot en blankett med vårdnadshavarens underskrift. Kvitteringen av passerkortet skickas till vårdnadshavarens e-post. I nyckelhanteringssystemet läggs en bild av den undertecknade blanketten till, men själva blanketten blir kvar hos den studerande.

Mer information

tila-help@uniarts.fi