Anvisningar för inlämning av Bildkonstakademins lärdomsprov

Så här gör du upp en plan för lärdomsprovet och skickar den för granskning.

Följ instruktionerna nedan när du vill lämna in ett lärdomsprov som hör till din kandidat- eller magisterexamen. 

Lärdomsprov för kandidatexamen inom bildkonst

1. Bekanta dig med anvisningarna för lärdomsprovet för kandidatexamen inom bildkonst

I anvisningen framgår det hur du avlägger den konstnärliga och skriftliga delen av lärdomsprovet. 

2. Kontrollera inlämningsdagarna för den skriftliga delen av lärdomsprovet

Den skriftliga delen av lärdomsprovet för kandidatexamen inom bildkonst ska förhandsgranskas innan det inlämnas officiellt. Tidtabellen för förhandsgranskningen ska avtalas med den egna läraren eller lektorn. 

3. Lämna in lärdomsprovet för granskning

Lärdomsprovet lämnas in i ett utskrivet eller tryckt exemplar i pappersformat till studietjänsterna och som en fil i PDF/A -format per e-post till adressen: kuva.opinnaytteet@uniarts.fi Filens maximala storlek är 10 MB/Mb. Filen ska innehålla hela lärdomsprovet: pärm, text och bilder samt käll- och referensuppgifter.  

Tillsammans med lärdomsprovet returneras också anmälan om inlämnande av lärdomsprovet. 

Lärdomsprov för magisterexamen inom bildkonst

1. Bekanta dig med anvisningarna för lärdomsprovet för magisterexamen inom bildkonst

I anvisningen framgår det hur du avlägger den konstnärliga och skriftliga delen av lärdomsprovet. 

2. Kontrollera inlämningsdagarna för de skriftliga delarna av lärdomsproven

Den skriftliga delen av lärdomsprovet för magisterexamen inom bildkonst ska förhandsgranskas innan det lämnas in officiellt. Tidtabellen för förhandsgranskningen och granskningen av autenticiteten (= plagiatidentifieringen) ska avtalas med den egna läraren/professorn.   

3. Gör upp en plan för lärdomsprovet och välj en handledare

I planen för lärdomsprovet skissar man upp helheten av lärdomsprovet för magisterexamen inom bildkonst och väljer en handledare för lärdomsprovet. 

Gör så här innan du skickar in planen för lärdomsprovet 

  • Diskutera valet av handledare med din professor  
  • Kontakta handledaren/handledarna och fråga om de samtycker till uppdraget 
  • Kontrollera handledarens kontaktuppgifter, dvs. e-postadress och telefonnummer 

Godkännande av planen för lärdomsprovet

Under terminerna är behandlingstiden för planen för lärdomsprovet 2 veckor. Du får information om godkännandet av planen för lärdomsprov till din uniarts-e-post. När planen för lärdomsprovet har godkänts kan du börja använda lärdomsprovsstipendiet och handledningstimmarna. 

Lärdomsprovsplanens förfall

Planen för lärdomsprovet för magisterexamen gäller tre år från det att den godkänts, såvida inte lärdomsprovet lämnas in för granskning. Om planen för lärdomsprovet för magisterexamen upphör gälla ska du uppdatera den ifråga om tidtabell och handledning och låta professorn godkänna den. 

4. Välj granskare för ditt lärdomsprov och fyll i den elektroniska blanketten

Anmäl granskarna av ditt lärdomsprov med den elektroniska blanketten nedan. 

Granskarna ska vara bekräftade innan den konstnärliga delen av lärdomsprovet framförs offentligt.   

Gör så här innan du fyller i blanketten:

  • Diskutera valet av granskare med din professor. Observera att granskarna ska förstå språket som används i lärdomsprovet.  
  • Kontakta granskaren och fråga om de samtycker till uppdraget 
  • Kontrollera granskarens kontaktuppgifter, dvs. e-postadress, telefonnummer och adress 

På blanketten kan man också anmäla byte av granskare. 

Anvisningar för granskare finns i anvisningen för lärdomsprov. 

5. Lämna in lärdomsprovet för granskning

Datum för inlämning av planerna för lärdomsprov och de skriftliga delarna samt tidpunkterna för offentliga granskningar finns på sidanViktiga datum för utexaminering (på finska). 

Efter eventuella redigeringar och förhandsgranskningar returneras den skriftliga delen för den egentliga granskningen i tre exemplar till studietjänsterna, och även som en PDF/A-fil per e-post till kuva.opinnaytteet@uniarts.fi (max 10 MB/Mb).  

Lärdomsprov för magisterprogrammet Praxis

De som studerar vid magisterprogrammet Praxis följer samma riktlinjer i lärdomsprovsprocessen som de övriga magisterstuderandena vid Bildkonstakademin.  

Planen för lärdomsprovet och valet av granskare för lärdomsprovet görs med elektroniska blanketter. Länkarna till dem finns högre upp på denna sida.