Stöd och tips för den mentala hälsan och mentalvårdstjänster 

På sidan har man sammanställt nyttiga tips och metoder för att stärka den mentala hälsan, livskompetensen och studieförmågan. 

Studenternas hälsovårdsstiftelses mentalvårdstjänster

På Studenternas hälsovårdsstiftelses sida för information om mental hälsa kan du bekanta dig med de delområden som påverkar den mentala hälsan och rekommendationer om vad du kan göra för din egen mentala hälsa.   

På SHVS webbplats hittar du också lågtröskeltjänster för mental hälsa avsedda för studerande:  

  • I MieliChat kan du anonymt diskutera sådant som känns jobbigt och få råd och stöd i frågor som gäller mental hälsa och välbefinnande.  
  • Lifeclass-videor: se konkreta tips av sakkunniga för hur du kan stärka ditt välbefinnande och hur du kan bättre bemöta de utmaningar som din mentala hälsa står inför. Videoklippen har tre teman: verktyg för den mentala hälsan, Allt om depression samt Alkohol och dryckesvanor.  

Läs mer om SHVS-tjänsterna för studerande. 

Utbytesstuderande har inte rätt till SHVS-tjänsten: Health Services for international exchange students (Helsinki)  

Föreningen för främjande av studerandenas mentala hälsa Nyyti rf

På Nyyti rf:s webbplats hittar du mångsidig information, tips och metoder för att främja och stärka den mentala hälsan, det psykiska välbefinnandet och studieförmågan.  

  • Konsten att leva: guiden om konsten att leva för studerande  
  • Nätkurs i levnadskonst: Kursen genomförs självständigt och med hjälp av den kan du hitta sätt att upprätthålla och öka ditt välbefinnande, att bry dig om dig själv och självkännedom.  
  • NyytiCast: I Nyytis podcast-serie diskuterar man modigt om den mentala hälsan och studerandenas välbefinnande.  
  • Nyytis Chatt är en plats för gemensamt tanke- och erfarenhetsutbyte mellan studerande om olika teman som berör studerandes vardag och liv.  

Mieli rf:s kurs Oiva

Övningarna i Oiva hjälper dig att koncentrera dig, att vara närvarande, att lägga märke till saker som betyder mycket för dig samt att hantera tråkiga tankar och känslor.    

Psykporten

Psykportens webbplats finns olika egenvårdsguider som anknyter till den mentala hälsan. Där hittar du hjälp vid till exempel depression, ångest eller alkoholmissbruk. Du kan arbeta på att förbättra ditt välbefinnande i din egen takt, var och när som helst.  

Var får jag hjälp vid en akut psykisk kris?

Hälsostationer

Vid en akut psykisk kris ska du kontakta hälsostationen i din egen kommun. På hälsostationerna arbetar bland annat sjukskötare inom mentalvårds- och missbruksarbete. Hälsostationerna är öppna vardagar kl. 8–16 och du kan kontakta jouren dygnet runt. På Jourhjälpens nummer 116 117 får du handledning och rådgivning vid akuta hälsoproblem som inte är nödsituationer. Via Jourhjälpen får du hjälp av sjukskötarna vid jourtjänsten i ditt eget område, som per telefon gör en bedömning av ditt behov av jourvård eller brådskande vård.  

Kontaktuppgifter till Helsingfors stads hälsostationer och jour

Västra Nylands välfärdsområde 

Vanda och Kervo välfärdsområde

  

Kristelefon

Riksomfattande MIELI rf:s finskspråkiga Kristelefon håller öppet 24 timmar om dygnet varje dag på numret 09 2525 0111.  

Sekaisin-chatten

Sekasin-chatten är en nationell diskussionsplattform för 10–29-åringar. Där kan du anonymt och konfidentiellt diskutera frågor eller ämnen som du funderar på. I chatten har yrkesutbildade personer inom olika organisationer och utbildade frivilliga jour  

SOS-kriscentret

Du kan kontakta SOS-kriscentret i livets alla krissituationer. SOS-kriscentret i Helsingfors erbjuder kortvarig samtalshjälp som stöd för att klara av kriser. Du kan boka tid per telefon på numret 09 4135 0510.  

HelsingforsMissionens Krispunkt för unga

HelsingforsMissionens Krispunkt för unga erbjuder konfidentiell kortvarig kris- och samtalshjälp på finska för unga i åldern 12–29 år, för vuxna, par och unga familjer. Mer information och tidsbokning per telefon finns på Helsingfors stads webbplats Mieppi. 

Mieppi är en lågtröskeltjänst för mentalvård, som är menat för vuxna och unga över 13 år som bor i Helsingfors. Tjänsterna är avgiftsfria för Helsingforsbor. Du kan kontakta Mieppi till exempel om du har bekymmer som gäller din livssituation eller psykiska hälsa, och önskar få samtalsstöd.  

Walk in-terapi

Kyrkan i Helsingfors erbjuder 16–29-åringar Walk in-terapi som stöd för de ungas psykiska välbefinnande. Du kommer åt att samtala med vårdpersonal utan någon tidsbokning eller remiss. Tjänsten är avgiftsfri och den är öppen måndagar kl. 12–18.Adress: Matteuskyrkans livsrum, Åbohusvägen 3, Östra centrum.  

Konstuniversitetets välbefinnandetjänster

Universitetsprästen

Konstuniversitetets egen universitetspräst kan också vara den första personen med vilken du tillsammans kan fundera på vad som skulle hjälpa just din situation bäst.  

Läs mer om universitetsprästens tjänster. 

Studiepsykologen

Studiepsykologen är en legitimerad psykolog. Att besöka studiepsykologen är avgiftsfritt.  

Läs mer om studiepsykologens tjänster.