Ibruktagande av användarnamn och dess giltighet

Hur får du tillgång till universitetets användarnamn och e-post och hur länge gäller användarnamnen efter examen?

Vi skapar automatiskt ett användarnamn för dig, men du måste själv aktivera det. Vi skapar användarnamn för nya studerande när studierätten har registrerats. Användarrättigheterna träder i kraft när terminen börjar antingen den 1 augusti eller den 1 januari. Du kan ta användarnamnet i bruk först när din studierätt har börjat.

Så här aktiverar du ditt användarnamn

Du kan aktivera ditt användarnamn självständigt med finländska nätbankskoder. Om du inte har finländska nätbankskoder får du ett användarnamn från din akademi när du inleder studierna.

Användarnamn och lösenord

Konstuniversitetets användarnamn har formen abc12345, dvs. tre bokstäver och fem siffror.

I samband med identifieringen skapar du själv ett lösenord. Hitta på ett helt nytt lösenord som du inte använder någon annanstans. Det lönar sig att gå igenom reglerna innan du loggar in i identifieringstjänsten, eftersom behörigheten förutsätter att du känner till och iakttar reglerna.

Konstuniversitetets användarnamn används för att logga in i alla IT-tjänster (datorer, system och skrivare).

Användarnamnet finns i två olika format. När du loggar in i Microsoft O365-tjänsten lägger du till ändelsen @uniarts.fi i slutet av användarnamnet. På inloggningssidan ser du vilket format av användarnamn du ska använda.

Byte av lösenord

Om du glömmer ditt användarnamn eller lösenord kan du återställa användarnamnet eller ange ett nytt lösenord via webbplatsen salasana.uniarts.fi och autentisera dig med bankidentifiering.

Var rädd om ditt användarnamn

Användarnamn är personliga. Ge under inga omständigheter ditt lösenord till någon! Använd inte det användarnamn och lösenord du valt för universitetet i andra digitala tjänster.

Vilka system omfattar användarnamnet?

Användarnamnet för grundexamensstuderande, doktorander, ungdomsstuderande samt personer som avlägger separata pedagogiska studier för lärare och utbytesstuderande omfattar

  • e-post
  • utskriftskvot
  • bokning av lokaler
  • passertillstånd
  • M365-skrivbordsapplikationer

Användarnamnet för andra studerande omfattar

  • E-post
  • passertillstånd
  • M365 skrivbordsapplikationer

Användarnamnets giltighet

Användarnamnet för en utexaminerad studerande är giltigt två månader efter utexamineringen.

En utexaminerad studerande som utnyttjar studierätten för kontinuerligt lärande har sina mera omfattande användarrättigheter för två månader efter utexamineringen. Efter det får en kontinuerling studerande de mera begränsade rättigheter.

För de andra studerande upphör användarnamnet att gälla två månader efter att studierätten har gått ut.

Jag studerade för två år sedan, existerar mina gamla filer fortfarande? 

Universitetet raderar användarens inkorg, OneDrive och hemkatalogen med innehåll tidigast sex månader och senast nio månader efter att användarbehörigheten upphört. 

Hur agera när giltighetstiden för användarnamnet håller på att gå ut?

När giltighetstiden för ditt användarnamn håller på att gå ut ska du komma ihåg att ta bort din personliga e-post och dina filer innan IT-tjänstens användarbehörighet upphör.

Mer information

help@uniarts.fi