Så här an­sö­ker du om stu­di­e­rätt för kon­ti­nu­er­ligt lä­ran­de

Läs om studierätten för kontinuerligt lärande, hur den aktiveras och vilka studier du har möjlighet att delta i.

Vad är studierätt för kontinuerligt lärande?

Konstuniversitetet har tagit i bruk en studierätt för kontinuerligt lärande som gäller under den termin då examen avläggs och de två följande åren. Studierätten ger alumnerna möjlighet att avgiftsfritt komplettera sina studier vid öppna universitetet eller med utvalda studieperioder vid den egna akademin.

Studierätten gäller studerande som har avlagt grund- eller påbyggnadsexamen efter 1.8.2020.  Den ger inte rätt att avlägga examen, utan gör det möjligt att avlägga enskilda studieperioder.   

Du kan bekanta dig med det öppna universitetets utbud   i det öppna universitetets kurskalender. Information om akademiernas studieutbud läggs ut på den här sidan senare.  

Aktivering av studierätten för kontinuerligt lärande

Du kan aktivera studierätten för kontinuerligt lärande enligt följande anvisningar: 

Utexaminerade 1.8.2020–31.7.2021: Ansök om studierätt för kontinuerligt lärande hos din akademis kontaktperson (kontaktuppgifter i slutet av sidan).

Utexaminerade 1.8.2021 och senare: På blanketten för begäran om betyg kan du anmäla att du vill ta i bruk studierätten.

Studierätten gäller under utexamineringsterminen och de två därpå följande åren.  Med stöd av studierätten för kontinuerligt lärande kan du slutföra en studieperiod som pågår vid tidpunkten för utexamineringen.

Studierätten kan inte överföras eller avbrytas efter att den beviljats. Om du skriftligen avstår från studierätten kan du inte ansöka om den på nytt.

Ansökan till undervisning vid öppna universitetet

Du kan söka till undervisning vid öppna universitetet under anmälningstiderna. Kontrollera anmälningstiderna och ansökningsanvisningarna för det öppna universitetet på det öppna universitetets webbplats.  Du kan bekanta dig med kursutbudet  i kurskalendern.  

De studerande vid öppna universitetet antas till kurser på basis av urvalskriterierna för varje studieperiod. Urvalskriterierna (tidigare studier, motivationsbrev, nivåprov, anmälningsordning) framgår av studieperiodernas beskrivningar.  

Mer information:   avoin@uniarts.fi 

Ansökan till akademiernas undervisning

En studerande som utexaminerats från Konstuniversitetet kan också söka till sådan undervisning vid den egna akademin eller gemensam undervisning som inte erbjuds via det öppna universitetet.

En studerande som utexaminerats från Bildkonstakademin eller Teaterhögskolan kan under vårterminen 2022 höra sig för hos akademins kontaktperson om vilka kurser man kan söka till med studierätten för kontinuerligt lärande. Från och med höstterminen 2022 samlas informationen om dessa studier i Konstuniversitetets studiehandbok och på denna sida.

En studerande som utexaminerats från Sibelius-Akademin kan ansöka till studier vid Sibelius-Akademin när det är fråga om att slutföra en redan inledd studieperiod eller studiehelhet efter examen. Man kan också söka till en studieperiod som ordnas som gruppundervisning och som sällan erbjuds och som man därför eller av annan orsak inte har kunnat avlägga i examen. Beslutet kan fattas på förhand före utexamineringen, men den beviljade rätten att avlägga studieperioden eller studiehelheten förutsätter att den sökande har avlagt magisterexamen. 

Bekanta dig också med undervisningsutbudet för Konstuniversitetets gemensamma undervisning. Du kan höra dig för om möjligheterna att anmäla dig till studieperioderna i den gemensamma undervisningen på avoin@uniarts.fi.

Alla akademier behandlar ansökningarna från fall till fall. Ansökan görs med denna blankett länk.

Mer information:

Bildkonstakademin: crista.sinisalo@uniarts.fi
Sibelius-Akademin: ranja.purma@uniarts.fi
Teaterhögskolan: hannele.ylonen@uniarts.fi
Gemensam undervisning: avoin@uniarts.fi