Studiepsykolog och präst

Vid Konstuniversitetet finns en universitetspräst och en studiepsykolog som kan ge dig samtalshjälp om du vill. 

Studiepsykologer

Studiepsykologen stöder examens- och utbytesstuderandenas inlärning, studier och studievälbefinnande.  

Studiepsykologen är en legitimerad psykolog. När studiepsykologen arbetar vid universitetet arbetar hen på gränsen mellan studiehandledningen och mentalvårdsarbetet. Syftet med arbetet är att stöda och främja studerandenas inlärning, studier och studievälbefinnande.  

Studiepsykologen fungerar både på individ- och samfundsnivå: Studiepsykologen erbjuder individuell handledning och i mån av möjlighet grupphandledning. Studiepsykologen stöder personalen i deras handledningsuppgift genom utbildningar och konsultationsstöd. Dessutom arbetar studiepsykologen med att utveckla det multiprofessionella studievälbefinnandet i samarbete med Konstuniversitetets personal och universitetets externa samarbetspartners.  

Konstuniversitetets studiepsykologtjänster gäller inte studerande som deltar i ungdomsutbildningar och vars stödinstanser hittar deras huvudsakliga studieplats, såsom gymnasiets elevhälsa. Tjänsten omfattar inte heller övriga studerande med studierätt för fristående studier. 

Hur bokar jag tid till studiepsykologen?

Sanna Vuorinen är studiepsykolog vid Konstuniversitetet i Helsingfors.  

Skicka ett textmeddelande: ”Tidsbokning + för- och efternamn” till telefonnumret 050 477 8425.  

Studiepsykologen Sanna ringer dig genast när en tid för individuell handledning blir ledig (senast två veckor efter kontakten) och kommer överens om tidpunkten för ett möte.  

Om du inte kan komma på mötet, avboka eller flytta din tid i god tid så att den blir ledig för någon annan som behöver den. Oavbokade tider räknas som använda handledningsbesök.  

Sibelius-Akademins studerande inom utbildningen i kyrkomusik i Kuopio

Katri Ruth är studiepsykolog på campuset i Kuopio.  

Skicka ett textmeddelande: ”Tidsbokning + för- och efternamn” till telefonnumret 050 341 0656.  

Studiepsykologen Katri ringer dig inom cirka en vecka och kommer överens om tidpunkten för ett möte.  

Obs! Om du inte kan komma på mötet, avboka eller flytta din tid i god tid så att den blir ledig för någon annan som behöver den. Oavbokade tider räknas som använda handledningsbesök.  

Individuell handledning för studerande

Vanliga ämnen som tas upp på studiepsykologens mottagning är utmaningar i anslutning till hur studierna löper, ork, nervositet, motivation, tidsanvändning, åstadkommande, inlärningssvårigheter, konstnärsidentitet samt utexaminering och arbetslivet.  

Innan du tar kontakt kan du också bekanta dig med självstudiematerialet Stöd för de egna studierna och välbefinnandet som sammanställts av studiepsykologer. 

Mottagning och handledningsbesök på distans

Studiepsykologen har mottagning på Tölö campus på adressen Nervandersgatan 13, våning 5 (N-530).  

Besöken hos studiepsykologen är konfidentiella, frivilliga och avgiftsfria. Längden på mottagningsbesöket är 45–60 min. Antalet träffar uppgår vid behov till 1–5 per studerande per läsår.   

Vid behov hänvisar studiepsykologen dig vidare till annat stöd/fortsatt stöd.  

Vid brådskande mentalvårdsärenden som kräver vård ska du kontakta studerandehälsovården SHVS (tfn 046 710 1073) eller hälsovårdscentralen.  

Om handledningsbesöken genomförs på distans sker de på Viivi-appen som använder krypterad förbindelse. När du deltar i individuell handledning på distans ska du se till att du har gjort alla uppdateringar på din webbläsare. Inför handledningen på distans är det också viktigt att reservera en tyst plats som har tillräcklig ljudisolering, och där du kan vara ensam. Att använda hörlurar förbättrar ljudkvaliteten. Du får mer information av studiepsykologen.  

Dataskyddspraxis

I Konstuniversitetets studiepsykologverksamhet iakttar man säker dataskyddspraxis. Närmare information finns i dataskyddsbeskrivningen.

Studiepsykologtjänster för personalen

Studiepsykologen samarbetar med Konstuniversitetets personal i frågor som gäller studerandenas inlärning, studier och studievälbefinnande. Studiepsykologen erbjuder utbildningar och konsultationer i anslutning till ovan nämnda teman och deltar i det multiprofessionella utvecklingsarbetet gällande studievälbefinnandet.  

Kontakta oss i god tid för att ordna olika evenemang. Att lägga med nedanstående uppgifter när du tar kontakt hjälper studiepsykologen att svara så snabbt som möjligt och bedöma möjligheten att delta i evenemanget:  

  • Vilket/hurdant evenemang är det fråga om?  
  • Vad är målgruppen för evenemanget?  
  • Vad är syftet med evenemanget?  
  • När ordnas evenemanget? (Om evenemanget ordnas mellan kl. 8–16 är det större sannolikhet att vi kan delta.)  
  • Var hålls evenemanget?  
  • På vilket språk är evenemanget?  

Ta kontakt med studiepsykolog Outi Rämä och Sanna Vuorinen i Helsingfors; till studiepsykolog Katri Ruth på Kuopio campus.  

Kontakt information

Universitetspräst på Helsingfors campus

Konstuniversitetets präst står till förfogande för alla vid universitetet, såväl för de studerande som för personalen. På prästens mottagning kan du diskutera allt mellan himmel och jord. De vanligaste diskussionsämnena gäller ork, livssituationen, problem i relationer och parrelationer samt olika mentala och andliga frågor.  

Universitetsprästen fungerar som ett slags resesällskap när du funderar på livsfrågor, och som stöder dig i att bli till konstnär. Vid behov kan du också arbeta med teologiska och filosofiska teman samt frågor som gäller utkomst, gemenskap och kulturell mångfald.  

Du kan kontakta prästen oberoende av åskådning, övertygelse eller om du hör till kyrkan eller inte. Samtalen är konfidentiella och de förs med respekt för din övertygelse, oavsett vilken.  

Hur bokar jag tid till universitetsprästen?

Lisa Enckell är präst vid Konstuniversitetet i Helsingfors
050 533 1562 
Lisa.enckell@evl.fi 
IG: UniArts_pappi _Lisa  

Prästen arbetar på universitetets båda campus på heltid. Du kan komma överens om ett riktigt möte antingen på campus eller också någon annanstans utanför universitetet. Videosamtal är också möjliga. Det lönar sig att boka samtalstiden (45–60 min) per e-post. Man kan också komma överens om en tid genom att ringa eller rycka i ärmen.  

PS. Du kan också be mig förrätta dop, jordfästningar, vigsel till äktenskap eller välsignelse av äktenskap (även för samkönade par) samt välsignelse av hem. Jag är präst för både de studerande och personalen.  

Prästen i campus

  • På tisdagarna klockan 13–18 i Kokos, rummet 506
  • På onsdagarna klockan 13–16.30 i Musikhuset, rummet S4107
  • På torsdagarna klockan 13–18 i N-huset, rummet N134

Kuopio campus läroanstaltspräst

Raimo Hakkarainen, läroanstaltspräst på Sibelius-Akademins campus i Kuopio, är också anträffbar för diskussioner, antingen per telefon eller via videoförbindelse. Du kan boka en tid på e-postadressen raimo.hakkarainen@evl.fi.  

Universitetsprästen stöder också personalen

Universitetsprästen stöder personalen i handlednings- och undervisningsuppgifterna genom utbildningar och att ge konsultationsstöd i samarbete med andra välfärdsaktörer. Universitetsprästen arbetar dessutom med det multiprofessionella arbetet med att utveckla studievälbefinnandet i samarbete med Konstuniversitetets personal och universitetets externa samarbetspartner.   

Vid universitetet finns flera typer av verksamhet som stöder det psykiska välbefinnandet. Läs mer här.