MAx-katalogen för utexaminerade från Teaterhögskolan

Katalogen presenterar magistrar som utexaminerats från Teaterhögskolan. 

Katalogen finns på Konstuniversitetets webbplats. Årligen trycks också en tryckt version av publikationen som skickas per post till arbetsgivare inom teater- och dansbranschen.  

Deltagande i katalogen 

Du får en CV-sida försedd med ditt eget foto i katalogen. Du kan själv bestämma om du deltar i katalogen med alla uppgifter eller endast med ditt namn. Uppgifterna till katalogen samlas in i december-april. Du får anvisningar per e-post.  

Publikation och kontaktuppgifter 

MAx-katalogen publiceras årligen i juni.     

Frågor kan riktas till  Jyri Äärilä.

    • Jyri Äärilä

    • Planerare, Utbildningsplanering Teaterhögskolan, Teaterhögskolan
    • +358505998888