Studietjänster

Studietjänsterna ger rådgivning och vägledning gällande dina studier.

Du kan kontakta din akademi med generella frågor om studier:

Om du har frågor relaterade till studentutbyte eller andra internationella ärenden, kan du kontakta planerare för internationella ärenden.

Om du har frågor relaterade till språkstudier, kan du kontakta kielet@uniarts.fi

Om du har frågor relaterade till arbetslivsstudier, kan du kontakta tyoelama@uniarts.fi

Här hittas kontaktinformation för Öppet kampus som organiserar bl.a. Konstuniversitetets gemensamma konststudier.

Studiechefer

Bildkonstakademin: Planerare vid studieområdena

Bildkonstakademin: Övrig personal vid studietjänsterna

Allmän mottagning onsdagar kl. 14-15.30

Sibelius-Akademin: Planerare vid utbildningsprogrammen

Sibelius-Akademin: Övrig personal vid studietjänsterna

Teaterhögskolan: Planerare vid utbildningsprogrammen

Teaterhögskolan: Koordinatorer

Doktorsutbildning

Konstunis gemensamma studietjänster