Rätt att boka lokaler för Teaterhögskolans alumner

Som nyutexaminerad alumn har du rätt att boka lokaler som är fria från basverksamhet avgiftsfritt för din egen övning.

När lokalen är ledig kan du ta den i bruk genom att göra en bokning i Peppi- eller Tuudo-systemet.   

Bokningsrättens längd

Bokningsrättens längd är som längst fem dagar framåt och högst tio timmar i veckan.  

Bokningsrättens giltighetstid

Rätten att boka lokaler gäller högst två läsår efter utexamineringen. Om du utexamineras inom den målsatta tiden gäller bokningsrätten under utexamineringsterminen och de därpå följande två åren. Om du utexamineras inom två år från den målsatta tiden gäller bokningsrätten under utexamineringsterminen och det därpå följande året.   
  
För dem som avlagt doktorsexamen gäller rätten under utexamineringsterminen och de därpå följande två åren.  

Avgifter och vidareuthyrning förbjudna

I samband med vederlagsfritt bruk kan du inte ta ut några inträdes-, kurs- eller deltagaravgifter och du får inte hyra lokalerna vidare. Lokalerna i Kokos kan användas endast under fastighetens öppettider.   

Ansökan om bokningsrätt av utrymmen

Du ansöker om rätt för alumner att boka utrymmen med ansökan om examensbetyg.  

Mer information

Fråga om rätten för alumner att boka utrymmen på adressen: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi