Studerandes hälsovård

Närvarande grundexamensstuderande kan använda SHVS tjänster efter att ha betalat hälsovårdsavgiften till FPA.

Studenternas hälsovårdsstiftelse SHVS

Du kan använda SHVS hälsovårdstjänster om du är högskolestuderande som avlägger grundexamen och har betalat hälsovårdsavgiften till FPA. 

SHVS-hälsovårdsavgift är obligatorisk för alla examensstuderande som avlägger högskoleexamen. Du betalar själv hälsovårdsavgiften direkt till FPA. 

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Du kan anlita SHVS tjänster även om du inte måste betala hälsovårdsavgiften. Läs mer: Hur ska jag göra om jag omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien?

Tidsbeställning

Tidsbeställningen till alla SHVS tjänster sker via bedömning av vårdbehovet. 

Ring telefontjänsten och vänta på återuppringning, må–to kl. 8.00–15.00 och fr kl. 8.00–14.00 

  • Tjänster inom allmän och mental hälsa tfn 046 710 1073 
  • Tjänster inom oral hälsa tfn 046 710 1085 

Att uträtta ärenden på nätet och på distans

Webbtjänsten Self är ett enkelt och snabbt sätt att uträtta ärenden som gäller din hälsa. När du har loggat in i Self som användare kan du uträtta många ärenden smidigt på webben. Via den kan du bl.a. upprätthålla kontaktuppgifter, hantera tidsbeställningar, kontakta SHVS via serviceformuläret, diskutera i chatten eller gå in på en distansmottagning. 

Hälsovårdstjänster under utbytesstudier utomlands

SHVS erbjuder ingen distansmottagning under studentutbyte eller praktik utomlands. 

På webbplatsen EU-halsovard.fi hittar du information om hälsovård för studerande utomlands t.ex. under utbytesstudier.  Besök webbplatsen. 

Hälsodatabanken

I Hälsodatabanken finns samlat ett brett urval artiklar om frågor som gäller hälsa, sjukdomar, mental hälsa och oral hälsa hos vuxna studerande. 

Kommunala hälsovårdstjänster

Besök hälsostationen i din hemkommun om du behöver vård under den tid då SHVS inte är öppen. 

På Jourhjälpens nummer 116 117 får du handledning och rådgivning vid akuta hälsoproblem som inte är nödsituationer. Via Jourhjälpen får du hjälp av sjukskötarna vid jourtjänsten i ditt eget område, som per telefon gör en bedömning av ditt behov av jourvård eller brådskande vård. 

Hälsovård för utbytesstudenter