Studentkort och studentrabatter

Du får rabatt och olika förmåner med ett studentkort. Du kan använda Tuudos digitaliska identifierare och Frank som studentkort.

Studentkort

Med ett giltigt studentkort kan du bevisa att du är studerande t.ex. i VR:s tåg, i Matkahuolto:s bussar och när du äter i studentrestauranger. Studentkortet måste också visas vid besök hos Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS). Som studentkort kan du använda Tuudos digitala identifierare och/eller Frank-studentkortet. Tuudo kan användas genast när dina Uniarts-användarnamn har tagits i bruk. Det kan ta lite längre tid att få ett Frank-kort.   

Tuudos digitala identifierare

Du kan använda Tuudo-mobilappens digitala identifierare (ID) om du är kandidat- eller magisterstuderande, eller utbytesstuderande. Du kan aktivera identifieraren efter att du tagit i bruk Konstunis användarnamn och din studierätt har börjat. Du kan använda den för att bevisa din studerandestatus till exempel på studentrestauranger och i kollektivtrafiken. Du kan ladda ner Tuudo gratis i appbutiken (AppStore/Google Play). Aktivera din ID genom plånbok-symbolen vid sidan av ditt namn på Tuudos huvudmeny. Den digitala identifieraren fungerar inte efter utexamineringen.

Frank-studentkort

Du kan få ett Frank-studentkort om du hör till Konstuniversitetets studentkår. Studentkortet beställs från Franks nättjänst: www.frank.fi. Du kan beställa kortet tidigast när din studierätt har börjat. Studeranderabatter och förmåner erbjuds endast till studerande som anmält sig som närvarande.

Studentrabatt på kollektivtrafik

Studentrabatt på VR:s tåg 

Du får studentrabatt på VR:s tåg genom att visa upp ditt digitaliska Tuudo-ID eller Frank-studentkort. Inga andra intyg behövs. 
 

Studeranderabatt på Matkahuoltos bussar 

Du får studeranderabatt på bussar genom att visa upp ditt digitaliska Tuudo-ID eller Frank-studentkort. Inga andra betyg behövs. 

HRT:s (Helsingforsregionens trafik) studeranderabatt 

HRT beviljar studerande rabatt på HRT-områdets kollektivtrafikbiljetter, om den studerande är fast bosatt i HRT-området och studerar på kandidat- eller magisternivå på heltid.  

För att kunna använda HSL-appen bör du ha en finländsk personbeteckning som är sparad i Konstunis Peppi-system och finländska nätbankskoder. Om du inte kan använda HSL-appen kan du skaffa dig ett HRT-kort. 

Utbytesstuderande kan skaffa ett HRT-kort vid HRT-servicestället. Ta med dig ansökan om utbytestudentens HRT-kort samt ett officiellt identitetsbevis med foto. Be din akademi att stämpla och underskriva ansökningsblanketten. Anvisningar och ansökningsblanketten finns på HRT-webbsidan (välj Utbytesstudent: Rabattbiljett). 

Andra studentförmåner och -rabatter

Studentlunch

Studerande får studentrabatt på studentrestauranger genom att uppvisa giltigt studentkort eller FPA:s måltidsstödskort. Det reducerade lunchpriset på restauranger är vanligtvis 2,50 – 2,70 €.

Du kan också äta i restaurangerna vid andra universitet och högskolor. UniCafe-kedjan, som ägs av Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS), har många restauranger runt Helsingfors. UniCafe-restaurangernas lägen, menyer och prislistor finns på UniCafes webbplats. Studentpriser finns också tillgängliga på flera av Fazers Amica-restauranger.  

Andra rabatter

Många museer, teatrar, musikevenemang, idrottsställen, caféer, affärer osv. beviljar studentrabatt. Med studiekort får du studentrabatt på lunch i studentrestauranger runtom i Finland. Det lönar sig alltid att fråga om man kan få rabatt. Konstuniversitetets studerande har fritt inträde till nästan alla studentföreställningar, -konserter och -utställningar som ordnas vid universitetet.

Mer information

Bildkonstakademin: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Teaterhögskolan: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi