Utex­a­mi­ne­ring från Bildkonstakademin

Du kan ansöka om examensbetyg med den elektroniska blanketten när ditt lärdomsprov har godkänts och du har avlagt mognadsprovet och alla studier som krävs för din examen.

Utexaminering och läsårsanmälan

Du måste anmäla dig som närvarande eller frånvarande för den termin då examen beviljas. Det är möjligt att utexamineras när man har anmält sig som frånvarande endast om alla de studier som krävs för examen har avlagts under den föregående terminen.   

Om du har lämnat in ditt lärdomsprov för granskning senast den sista dagen i föregående termin och du har avlagt alla andra studier som krävs för examen (inkl. mognadsprov), kan du anmäla dig som frånvarande och om du så önskar bli utexaminerad som frånvarande. För bedömning och godkännande av lärdomsprovet behöver du inte anmäla dig som närvarande. Om du är skyldig att betala läsårsavgift tas i det här fallet inte heller någon läsårsavgift ut av dig för den termin då du utexaminerats.  
    
Om du har anmält dig som närvarande studerande för den termin som följer på terminen då du utexamineras och du inte har någon annan rätt att avlägga examen, annulleras din anmälan i akademins studietjänster. Du har rätt att få tillbaka studentkårsavgiften i enlighet med studentkårens beslut.  

Kontrollera att du har avlagt de studier som hör till din examen

När du gör upp din individuella studieplan (ISP) gör du upp en plan för när du ska avlägga de studier som hör till din examen och när du har som mål att bli utexaminerad. När utexamineringen närmar sig ska du i god tid ta reda på vilka din akademis examensdagar är och inom vilken tid du ska ansöka om examensbetyg. Alla studier som ingår i din examen ska vara avlagda före dagen för ansökan om betyg.  

När utexamineringen närmar sig, kontrollera att du avlagt alla studier som ingår i din ISP. Du kan följa med hur dina studier framskrider i din ISP i Studentens Peppi eller i dina egna studieprestationer (Mina studier -> Studieprestationer). Prestationerna kan också följas i Tuudo (Studier -> Genomförda studier).  

Vid behov får du hjälp med att kontrollera situationen i dina studier av planeraren för din ämnesgrupp, ditt utbildningsprogram eller ditt studieområde.  

Återlämna lärdomsprov

Bekanta dig med Bildkonstakademins anvisningar för hur du lämnar in lärdomsprov nedan.

Ansök om examensbetyg

 Du kan ansöka om examensbetyg när:

  • ditt lärdomsprov har godkänts  
  • du har avlagt mognadsprovet  
  • du har avlagt alla studier som krävs för din examen  

Bildkonstakademins utexamineringstidstabeller för läsåren 2023–2024 och 2024–2025

Bildkonstakademin har från och med januari 2024 tagit i bruk särskilda utexamineringsdatum. Du hittar utexamineringsdatumen i tabellerna nedan. I tabellerna står också när du senast ska lämna in din ansökan om examensbetyg om du önskar utexamineras en viss dag.

Till exempel: Om du vill utexamineras till examensceremonin för vårterminen 2024 ska du fylla i din ansökan om examensbetyg senast 24.5.2024.

Vårterminen 2024

Sista ansökningsdagUtexamineringsdatum
2.2.202423.2.2024
29.3.202419.4.2024
24.5.20247.6.2024 (examensceremoni)
31.7.202431.7.2024 (leverans 30.8.2024)

Höstterminen 2024

Sista ansökningsdagUtexamineringsdatum
6.9.202420.9.2024
25.10.20248.11.2024
29.11.202413.12.2024 (examensceremoni)
31.12.202431.12.2024 (leverans 31.1.2025)

Vårterminen 2025

Sista ansökningsdagUtexamineringsdatum
7.2.202528.2.2025
4.4.202525.4.2025
23.5.20256.6.2025 (examensceremoni)
31.7.202531.7.2025 (leverans 29.8.2025)

Ansök om examensbetyg med elektronisk ansökan

Examensbetyg för kandidatexamen

När du ansöker om intyg för kandidatexamen, svara först på den nationella kandidatresponsenkäten på https://kandipalaute.fi. Efter att ha svarat kommer du att omdirigeras till ansökan om kandidatexamensintyg. Om du inte kan besvara enkäten, vänligen kontakta kandipalaute@uniarts.fi.

Det tar 15–20 minuter att besvara kandidatresponsenkäten. Resultaten av enkäten kommer att användas för att utveckla undervisningen vid universitetet. Kandidatrespons är en del av universitetens finansieringsmodell: Resultaten och svarsfrekvensen påverkar den totala finansieringen som universitetet får, så svaren är värdefulla också genom detta. Konstuniversitetet kan inte koppla svaren till de studerande.

Examensbetyg för magisterexamen och doktorsexamen

Ladda ner ditt elektroniska examensbetyg

Det officiella examensbetyget är elektroniskt. Betyget kan laddas ner från Peppi på examensdagen. Det är inte längre möjligt att få ett examensbetyg i pappersform.

Du får ett examensbetyg och studieutdrag på finska eller svenska och engelska.

Läs här hur du laddar ner examensbetyget från Peppi

Examensceremoni

De som utexaminerats firas på examensceremoni. Examensceremoni hålls två gånger per läsår: juni och december.

De som utexaminerats under vårterminen 2024 firas på en examensceremoni den 7 juni 2024. Du kan anmäla dig till examensceremonin när du fyller i ansökan om examensbetyg eller genom att anmäla ditt deltagande separat till studietjänsterna (kuva.opintotoimisto@uniarts.fi). Ytterligare information om evenemanget skickas senare. 

Utexaminering och FPA:s studiestöd

Får jag studiestöd för den månad då jag utexamineras?

Om du lyfter studiestöd ska du beakta att om din examensdag är tidigare än den 18:e dagen i månaden, har du inte rätt till studiestöd under den månaden.  

Hur påverkar utexamineringen inkomstkontrollen av studiestödet?

Vid inkomstkontrollen jämförs inkomsterna för hela året (1.1–31.12) för den som får studiestöd med årsinkomstgränsen för hela året.   

När FPA utför inkomstkontrollen kontrollerar FPA inkomstuppgifterna i beskattningsuppgifterna och inkomstregistret. Utexamineringen kan dock inte alltid beaktas i beslutsförslaget. Du kan alltså få ett beslutsförslag även om du har fått din inkomst eller en del av dina inkomster under en annan tid än studietiden. Då lönar det sig att lämna in en begäran om ny behandling till FPA och i den utreda din studietid och när du har fått din inkomst.  

Studielånskompensation och studielånsavdrag

Om du har inlett dina första studier för högskoleexamen 1.8.2014 eller senare och avlägger examen inom utsatt tid, kan du få studielånskompensation. Det innebär att FPA betalar en del av ditt studielån.   

Om du har inlett dina första studier för högskoleexamen före 1.8.2014 och avlägger examen inom utsatt tid, kan du få studielånsavdrag. Studielånsavdraget är ett skatteavdrag. När du betalar av på studielånet till banken minskar den skatt du ska betala med det belopp som motsvarar studielånsavdraget.   

Beakta följande i samband med utexamineringen

Uniarts användarnamnet är giltigt två månader efter utexamineringen.
Tuudos studentkod/studiekort går ut på utexamineringssdagen.  

Dina tillträdesrättigheter till Konstuniversitetets lokaler gäller enligt följande:  

  • Om du utexamineras under vårterminen (1.1–31.7) upphör användarrättigheterna 30.9.  
  • Om du utexamineras under vårterminen (1.8–31.12) upphör användarrättigheterna 28.2. 

När du har utexaminerats, kom ihåg

  • att ta till vara dina viktiga meddelanden och filer från uniarts-e-posten och nätverksenheten  
  • att avlägsna dina saker från Konstuniversitetets lokaler (fack, skåp osv.)  
  • att returnera passerbrickan till info på campus