Läsårets gemensamma tidtabell

Undervisningsperioder och anmälningstider.

Konstuniversitetets läsår

Universitetets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli.

Läsårsanmälan

Anmälningstiden för läsåret 2024–2025 är 2.5–12.8.2024. Anmälningstiden för vårterminen 2025 är 1.12.2024–7.1.2025.

Anmälan till undervisningen

Konstuniversitetets undervisningsutbud finns i Studiehandboken.

Undervisningsperioder 2024-2025 och 2025-2026

Undervisningen ges under tiden 5.8.2024–13.6.2025 under läsåret 2024–2025.

Undervisningen ges under tiden 4.8.2025–12.6.2026 under läsåret 2025–2026.

Vad händer?2024-20252025-2026
Gemensam undervisning och sommarundervisning5-25.8.20244-24.8.2025
Undervisningsperiod 126.8-11.10.202425.8-10.10.2025
Öppningsceremoni för läsåret vid Konstuniversitetet12.9.202411.9.2025
Ingen kontaktundervisning14-20.10.202413-19.10.2025
Undervisningsperiod 221.10-20.12.202420.10-19.12.2025
Ingen kontaktundervisning23.12.2024-6.1.202522.12.2025-6.1.2026
Undervisningsperiod 37.1-14.2.20257.1-13.2.2026
Ingen kontaktundervisning17-23.2.202516-22.2.2026
Undervisningsperiod 424.2-2.5.202523.2-30.4.2026
Ingen kontaktundervisning17-23.4.20252-8.4.2026
Undervisningsperiod 5, Gemensam undervisning och sommarundervisning5.5-13.6.20254.5-12.6.2026
Gemensam orientationsdag för nya studerande19.8.2024 och 7.10.202418.8.2025 och 6.10.2025

Veckorna för gemensamma undervisning

Veckorna för gemensam undervisning är i första hand reserverade för Konstuniversitetets gemensamma undervisning och mobilitetsstudier mellan akademierna. Då ordnas gemensam undervisning och produktion för alla studerande samt i undantagsfall akademispecifika gemensamma studieperioder såsom orienterande studier. Under veckorna kan man också ordna intensivundervisning i bland annat teori- och språkundervisning.

Konstuniversitetets gemensamma undervisning kan ordnas även vid andra tidpunkter, men särskilt veckorna för den gemensamma undervisningen reserveras för denna undervisning så att studerandena har lika möjligheter att delta i den. 

Pauser i närundervisningen

Under pausveckorna kan du studera och öva på egen hand, till exempel förbereda dig för föreställningar eller utställningar, tentamina, utföra skriftliga uppgifter eller skriva sitt lärdomsprov.

Påskpausen i närundervisningen börjar torsdagen före påsk och slutar onsdagen efter påsk.

Ingen undervisning ordnas under högtider. 

Akademiens dekanus och föreståndaren för Öppet campus kan av befogad anledning göra undantag från ovan nämnda undervisningstimmar, som med nödvändighet krävs enligt läroplanerna.

Allmänna tentamensdagar 2024-2025

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

Dessutom ersätts många av Sibelius-Akademins litteraturtentamina för kyrkomusik och pedagogiska studier med en litteraturessä. Du kan be om essäuppgifterna på adressen siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Allmänna tentamensdagar (Helsingfors)

Höstterminen 2024

 • lö 7.9.2024 (anmälning senast 28.8.2024)
 • lö 5.10.2024 (anmälning senast 25.9.2024)
 • lö 9.11.2024 (anmälning senast 30.10.2024)
 • lö 7.12.2024 (anmälning senast 27.11.2024)

Vårterminen 2025

 • lö 11.1.2025 (anmälning senast 2.1.2025 )
 • lö 8.2.2025 (anmälning senast 29.1.2025)
 • lö 8.3.2025 (anmälning senast 26.2.2025)
 • lö 5.4.2025 (anmälning senast 26.3.2025)
 • lö 3.5.2025 (anmälning senast 23.4.2025)

Sommartentamina 2025

 • lö 7.6.2025 (anmälning senast 16.5.2025) 
 • lö 9.8.2025 (anmälning senast 16.5.2025) 

Så här anmäler du dig till tentamen (Helsingfors)

Anmälan till tentamen görs senast 10 dagar före tentamen. Anmälningar som gjorts efter anmälningsfristen behandlas inte. Om du blir försenad till tentamensanmälan ska du kontakta den som gjort tentamen direkt och fråga om möjligheten att delta i tentamen. 

När anmälningstiden har gått ut kontaktar studietjänsterna dig och ger anvisningar om deltagandet i tentamen.  

Tentamenstillfälle (Helsingfors)

Tentamen ordnas i Auditoriet i Musikhuset (H1112) på besöksadressen Tölöviksgatan 16 C. Dörrarna öppnas kl. 9.00. Tentamen börjar kl. 9.15 och slutar kl. 13.15. Man får lämna Auditoriet tidigast en halv timme efter att tentamen inletts. Studiekortet eller identitetsbeviset ska visas upp vid tentamenstillfället för att styrka identiteten och närvaron. En studerande som anmält sig som frånvarande kan inte delta i tentamen. 

Ingången till Auditoriet i Musikhuset går via låsta dörrar. Andra studerande än de som studerar vid Sibelius-Akademin söks från Sibelius-Akademins entré på Tölöviksgatans sida kl. 09.05 och förs till Auditoriet. 

Mognadsprov på distans (Helsingfors)

Vissa mognadsprov kan utföras som s.k. distansmognadsprov. I distansmognadsprovet får du ett mognadsprov per e-post på dagen för distansmognadsprovet. Du har 4 timmar på dig att skriva mognadsprovet på din egen dator och returnera uppgiften som e-postbilaga.  

Så här anmäler du dig till distansmognadsprovet

Du kan be om mognadnsprov på distans på a

Allmänna tentamensdagar och distansmognadsprov (Kuopio)

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

De teologiska studiernas litteraturtentamina ordnas som självständiga distansprestationer och essäuppgifter. Uppgifterna skickas per e-post på tentamensdagen och samtidigt meddelas inlämningsdagen för essäerna. Du hittar litteratur för de teologiska studiernas studieperioder som går att tenta i studiehandboken, i beskrivningarna av studieperioderna.

Även mognadsproven avläggs på distans. I distansmognadsprovet får du ett mognadsprov per e-post. Du har 4 timmar på dig att skriva mognadsprovet på din egen dator och returnera uppgiften som e-postbilaga. 

Höstterminen 2024

 • fre 27.9.2024 (anmälan senast 17.9. 2024)
 • fre 25.10.2024 (anmälan senast 15.10.2024)
 • fre 29.11.2024 (anmälan senast 19.11.2024)
 • fre 13.12.2024 (anmälan senast 3.12.2024)

Vårterminen 2025

 • fre 24.1.2025 (anmälan senast 14.1.2025)
 • fre 28.2.2025 (anmälan senast 18.2.2025)
 • fre 28.3.2025 (anmälan senast 18.3.2025)
 • fre 25.4.2025 (anmälan senast 15.4.2025)
 • fre 9.5.2025 (anmälan senast 30.4.2025)

Så här anmäler du dig till tentamen och distansmognadsprov (Kuopio) 

Anmälan till tentamen görs senast 10 dagar före tentamen med den bifogade anmälningsblanketten.

Bildkonstakademins preciserade tidtabell 2024-2025

Höstterminen 2024

Introduktion för nya studerande: vecka 34

Undervisning under höstterminen: veckorna 35–41 och 43–50

Fri vecka från närundervisning: vecka 42

Anmälning till undervisningen våren 2025: 15.11.2024-17.1.2025

Höstterminens sista dag att leverera ansökan om examensbetyg: 29.11.2024

Utdelningstillfälle av examensbetyg: 13.12.2024

Vårterminen 2025

Introduktion för nya studerande: vecka 2

Undervisning under vårterminen: veckorna 2–7 och 9–24

Fri vecka från närundervisning: vecka 8, påsksemester 17.-23.4.2025

Anmälning till höstens undervisning 2025: 15.5.-5.9.2025

Vårterminens sista dag att leverera ansökan om examensbetyg: 23.5.2025

Utdelningstillfälle av examensbetyg: 6.6.2025

Sibelius-Akademins preciserade tidtabell 2024-2025

Allmän information om undervisningstimmar

Undervisningstimmar publiseras in Studiehandboken. Undervisningen anordnas i regel måndag-fredag ​​mellan klockan 9 och 20. Undervisning inom ungdomsutbildningen anordnas också på lördagar. Lektionens längd är 45 minuter, och plats är reserverat i heltimme. Den individuella undervisningningen kommer läraren överens om undervisningstiderna med eleverna.

Läsåret 2024-2025

Gruppundervisningen ges under tiden 26.8.2024-4.5.2025.

Veckorna 42, 8, jul- och påsklovet är pauser i närundervisningen. Vanliga gruppundervisningen anordnas inte under pausveckorna och under jul- och påsklovet. Andra undervisningen kan anordnas under veckorna 42 och 8. Standardbokningar för klasser är inte giltiga i veckorna 42, 8 och under jul- eller påsklovet.

Gemensamma undervisningen inom Konstuniversitetet ges i august och maj. Vanliga gruppundervisningen anordnas inte i denna veckorna. Orkesterperioder, intensivkurser, projekt studier och individuella undervisningningen kan anordnas också i august och maj.

Teaterhögskolans kompletterande tidtabell 2024-2025

Hösten 2024
Period 1
Vad händer?Hösten 2024
Period 2
Vad händer?
5-23.8Gemensamma studier4.11kl. 9-12 TeaK gemenskapsdag
19.8
Konstuniversitetet som studiemiljö: OPS24 gemensam introduktion för nya studerande13.12Publik kl. 13
21.8Introduktion för nya internationella examensstuderande på Sörnäs campus (TBC)TeaK-studerandes ansökan för internationellt utbyte eller praktik: Erasmus ansökningsperiod för läsåret 2025-26: 2.12.24-31.1.25.
26.8Grundundervisningen börjar (andra än den första BA årskursen och separat avtalade kurser)
27.8Lägerskola för nya magisterstuderandena
12.9Inskriptionen av TaiY:s läsår på campus Tölö kl. 15
30.9PSP-godkännande dl
TeaK-studerandes ansökan för internationellt utbyte eller praktik: Norteas-nätverkets ansökan för kort utbyte: maj och oktober för följande termin.
7.10Konstuniversitetet som studiemiljö: gemensam introduktion för nya studerande i enlighet med OPS24
9-11.10Konstuniversitetet som studiemiljö: TeaK-delen enligt OPS24
10.10Konstuniversitetet som studiemiljö TTP-info ingår i TeaK-delen, som också nya magisterstuderande deltar i
14-18.10Kontaktundervisningsfri vecka
Våren 2025
Period 3
Vad händer?Våren 2025
Period 4
Vad händer?
17-21.2Kontaktundervisningsfri vecka3.3kl. 13-18 TeaK gemenskapsdag
17-23.4På påsk to 17.4- ons 23.4 2025 ordnas ingen undervisning, med undantag för produktioner och eventuell annan undervisning to 17.4, ti-ons 22-23.4
vecka 18Undervisningen på alla program avslutas vecka 18.
TeaK-studerandes ansökan för internationellt utbyte eller praktik: Norteas-nätverkets ansökan för kort utbyte: maj och oktober för följande termin.
6.-10.5.Intensiva kurser i allmänna studier (språk, konst, arbete och hållbarhet)
13.5.-13.6.Gemensamma studier, i undantagsfall programundervisning och intensiva kurser i allmänna studier (språk, konst, arbete och hållbarhet)
13.6.Publik kl. 13

Mer information

Bildkonstakademin: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Teaterhögskolan: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi