Läsårets gemensamma tidtabell

Undervisningsperioder och anmälningstider.

Konstuniversitetets läsår

Universitetets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli.

Undervisningsperioder 2022-2023

Undervisningen ges under tiden 8.8.2022–18.6.2023 under läsåret 2022–2023

Vad händer?2022-2023
Gemensam undervisning och sommarundervisning8.8 – 28.8.2022
Undervisningsperiod 129.8 – 16.10.2022
Öppningsceremoni för läsåret vid Konstuniversitetet15.9.2022
Ingen kontaktundervisning17.10 – 23.10.2022
Undervisningsperiod 224.10 – 23.12.2022
Ingen kontaktundervisning26.12.2022 – 8.1.2023
Undervisningsperiod 39.1 – 19.2.2023
Ingen kontaktundervisningv. 8 (20 – 26.2.2023)
Undervisningsperiod 4v. 9-18 (27.2 – 7.5.2023)
Ingen kontaktundervisning6.4 – 12.4.2023
Undervisningsperiod 5, Gemensam undervisning och sommarundervisning8.5 – 18.6.2023
Gemensam orientationsdag för nya studerande26.8.2022
Gemensam orientationsdag (fortsättning) för nya studerande12.5.2023

Veckorna för gemensamma undervisning

Veckorna för gemensam undervisning är i första hand reserverade för Konstuniversitetets gemensamma undervisning och mobilitetsstudier mellan akademierna. Då ordnas gemensam undervisning och produktion för alla studerande samt i undantagsfall akademispecifika gemensamma studieperioder såsom orienterande studier. Under veckorna kan man också ordna intensivundervisning i bland annat teori- och språkundervisning samt andra specialkurser.

Konstuniversitetets gemensamma undervisning kan ordnas även vid andra tidpunkter, men särskilt veckorna för den gemensamma undervisningen reserveras för denna undervisning så att studerandena har lika möjligheter att delta i den. 

Pauser i närundervisningen

Under pausveckorna kan du studera och öva på egen hand, till exempel förbereda dig för föreställningar eller utställningar, tentamina, utföra skriftliga uppgifter eller skriva sitt lärdomsprov.

Påskpausen i närundervisningen börjar torsdagen före påsk och slutar onsdagen efter påsk. Ingen undervisning ordnas under högtider. 

Akademierna och Öppna campus kan i undantagsfall placera undervisningen under pausveckorna. Doktorandutbildning, öppen universitetsundervisning, mästarkurser, specialkurser och sommarkurser kan ordnas även vid andra tidpunkter. 

Undervisningsperioder 2023-2024

Undervisningen ges under tiden 7.8.2023–20.6.2024 under läsåret 2023–2024

Vad händer?2023-2024
Gemensam undervisning och sommarundervisning7.8 – 27.8.2023
Undervisningsperiod 128.8 – 15.10.2023
Öppningsceremoni för läsåret vid Konstuniversitetet22.9.2023
Ingen kontaktundervisning16.10 – 22.10.2023
Undervisningsperiod 223.10 – 21.12.2023
Ingen kontaktundervisning22.12.2023 – 7.1.2024
Undervisningsperiod 38.1 – 18.2.2024
Ingen kontaktundervisning19 – 25.2.2024
Undervisningsperiod 426.2 – 5.5.2024
Ingen kontaktundervisning28.3 – 3.4.2024
Undervisningsperiod 5, Gemensam undervisning och sommarundervisning6.5 – 20.6.2024
Gemensam orientationsdag för nya studerande25.8.2024

Veckorna för gemensamma undervisning

Veckorna för gemensam undervisning är i första hand reserverade för Konstuniversitetets gemensamma undervisning och mobilitetsstudier mellan akademierna. Då ordnas gemensam undervisning och produktion för alla studerande samt i undantagsfall akademispecifika gemensamma studieperioder såsom orienterande studier. Under veckorna kan man också ordna intensivundervisning i bland annat teori- och språkundervisning samt andra specialkurser.

Konstuniversitetets gemensamma undervisning kan ordnas även vid andra tidpunkter, men särskilt veckorna för den gemensamma undervisningen reserveras för denna undervisning så att studerandena har lika möjligheter att delta i den. 

Pauser i närundervisningen

Under pausveckorna kan du studera och öva på egen hand, till exempel förbereda dig för föreställningar eller utställningar, tentamina, utföra skriftliga uppgifter eller skriva sitt lärdomsprov.

Påskpausen i närundervisningen börjar torsdagen före påsk och slutar onsdagen efter påsk.

Akademierna och Öppna campus kan i undantagsfall placera undervisningen under pausveckorna. Ingen undervisning ordnas under högtider. Doktorandutbildning, öppen universitetsundervisning, mästarkurser, specialkurser och sommarkurser kan ordnas även vid andra tidpunkter. 

Läsåranmälan

Anmälningstiden för läsåret 2022–2023 är 2.5–10.8.2022. Anmälningstiden för vårterminen 2023 är 1.12.2022–9.1.2023.

Anmälningstiden för läsåret 2023–2024 är 2.5–10.8.2023. Anmälningstiden för vårterminen 2024 är 1.12.2023–8.1.2024.

Tidtabeller för anmälan till undervisningen 2022-2023

Konstuniversitetets undervisningsutbud finns i Studiehandboken.

Allmänna tentamensdagar 2022-2023

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

Dessutom ersätts många av Sibelius-Akademins litteraturtentamina för kyrkomusik och pedagogiska studier med en litteraturessä. Du kan be om essäuppgifterna på adressen siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Allmänna tentamensdagar (Helsingfors)

Höstterminen 2022

 • lö 10.9.2022 (anmälning senast 31.8) 
 • lö 8.10.2022 (anmälning senast 28.9) 
 • lö 12.11.2022 (anmälning senast 2.11) 
 • lö 3.12.2022 (anmälning senast 23.11) 

Vårterminen 2023

 • lö 14.1.2023 (anmälning senast 4.1) 
 • lö 11.2.2023 (anmälning senast 1.2) 
 • lö 11.3.2023 (anmälning senast 1.3) 
 • lö 15.4.2023 (anmälning senast 5.4) 
 • lö 13.5.2023 (anmälning senast 3.5) 

Sommartentamina 2023

 • lö 3.6.2023 (anmälning senast 19.5.2023) 
 • lö 12.8.2023 (anmälning senast 19.5.2023) 

Så här anmäler du dig till tentamen (Helsingfors)

Anmälan till tentamen görs senast 10 dagar före tentamen. Anmälningar som gjorts efter anmälningsfristen behandlas inte. Om du blir försenad till tentamensanmälan ska du kontakta den som gjort tentamen direkt och fråga om möjligheten att delta i tentamen. 

Du kan anmäla dig till tentamen hösten 2022 och våren 2023 här.

När anmälningstiden har gått ut kontaktar studietjänsterna dig och ger anvisningar om deltagandet i tentamen.  

Tentamenstillfälle (Helsingfors)

Tentamen ordnas i Auditoriet i Musikhuset (H1112) på besöksadressen Tölöviksgatan 16 C. Dörrarna öppnas kl. 9.00. Tentamen börjar kl. 9.15 och slutar kl. 13.15. Man får lämna Auditoriet tidigast en halv timme efter att tentamen inletts. Studiekortet eller identitetsbeviset ska visas upp vid tentamenstillfället för att styrka identiteten och närvaron. En studerande som anmält sig som frånvarande kan inte delta i tentamen. 

Ingången till Auditoriet i Musikhuset går via låsta dörrar. Andra studerande än de som studerar vid Sibelius-Akademin söks från Sibelius-Akademins entré på Tölöviksgatans sida kl. 09.05 och förs till Auditoriet. 

Mognadsprov på distans (Helsingfors)

Vissa mognadsprov kan utföras som s.k. distansmognadsprov. I distansmognadsprovet får du ett mognadsprov per e-post på dagen för distansmognadsprovet. Du har 4 timmar på dig att skriva mognadsprovet på din egen dator och returnera uppgiften som e-postbilaga.  

Distansmognadsprovsdagar (Helsingfors)

Uppgifter om datum för distansmognadsprov för läsåret 2022–2023 på denna sida inom kort.

Så här anmäler du dig till distansmognadsprovet

Anmälningsanvisningarna för distansmognadsprov för läsåret 2022–2023 uppdateras snart på denna sida.

Allmänna tentamensdagar och distansmognadsprov (Kuopio)

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

De teologiska studiernas litteraturtentamina ordnas som självständiga distansprestationer och essäuppgifter. Uppgifterna skickas per e-post på tentamensdagen och samtidigt meddelas inlämningsdagen för essäerna. Du hittar litteratur för de teologiska studiernas studieperioder som går att tenta i studiehandboken, i beskrivningarna av studieperioderna.

Även mognadsproven avläggs på distans. I distansmognadsprovet får du ett mognadsprov per e-post. Du har 4 timmar på dig att skriva mognadsprovet på din egen dator och returnera uppgiften som e-postbilaga. 

Höstterminen 2022

fre 23.9.2022 (anmälan senast 13.9)
fre 28.10.2022 (anmälan senast 18.10)
fre 25.11.2022 (anmälan senast 15.11) 

Vårterminen 2023

fre 27.1.2023 (anmälan senast 17.1)
fre 24.2.2023 (anmälan senast 14.2)
fre 24.3.2023 (anmälan senast 14.3)
fre 21.4.2023 (anmälan senast 12.4)
fre 5.5.2023 (anmälan senast 25.4) 

Så här anmäler du dig till tentamen och distansmognadsprov (Kuopio) 

Anmälan till tentamen görs senast 10 dagar före tentamen med den bifogade anmälningsblanketten.

Allmänna tentamensdagar (Seinäjoki)

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

Höstterminen 2022 (deadline för anmälning till tentamen inom parentes)

12.10 (7.10)
2.11 (28.10)
7.12 (2.12)
19.12 (xx.xx.)

Så här anmäler du dig till tentamen (Seinäjoki) 

Anmälan till tentamina ska göras före datumen inom parentes i tentamenstjänsten vid Universitetskonsortium i Seinäjoki.

Bildkonstakademins preciserade tidtabell 2022-2023

Höstterminen 2022

 • Nya studenters introduktion: vecka 34
 • Undervisning under höstterminen 2022: veckorna 35–41 och 43–51
 • Fri vecka från närundervisning: vecka 42 (17.10.2022–23.10.2022)
 • Anmälning till undervisningen våren 2023: från och med 15.11.2022
 • Höstterminens sista dag returnerar ansökan om examensbetyg: 01.12.2022
 • Utdelningstillfälle av examensbetyg: 16.12.2022

Vårterminen 2023

 • Nya studenters introduktion: vecka 2
 • Undervisning under vårterminen 2023: veckorna 2–7 och 9–24
 • Fri vecka från närundervisning: vecka 8 (20. –24.2. 2023), påsksemester 6–12.4.2023
 • Anmälning till höstens undervisning 2023: från och med 15.5.2023
 • Vårterminens sista dag returnerar ansökan om examensbetyg: 26.5.2023
 • Utdelningstillfälle av examensbetyg: 8.6.2023

Sibelius-Akademins preciserade tidtabell 2022-2023

Öppningsceremoni för läsåret

Öppningsceremonin för läsåret 2022–2023 hålls på Kuopio campus den 5 september 2022 och på Helsingfors campus den 15 september 2022.

Undervisningstidtabeller

Gruppundervisning ordnas i regel veckorna 36–51. Vecka 51 avslutas undervisningen under höstterminen tisdagen den 20 december 2022. Den individuella undervisningen kan inledas enligt överenskommelse mellan läraren och studeranden redan från och med början av augusti.

Höstterminen 2022

Gruppundervisning ordnas i regel veckorna 36–51. Vecka 51 avslutas undervisningen under höstterminen tisdagen den 20 december 2022. Den individuella undervisningen kan inledas enligt överenskommelse mellan läraren och studeranden redan från och med början av augusti.

Vårterminen 2023

Gruppundervisning ordnas i regel veckorna 2–17. Den individuella undervisningen kan inledas enligt överenskommelse mellan läraren och studeranden redan från och med början av januari.

Teaterhögskolans kompletterande tidtabell 2022-2023

Höstterminen 2022

Period 1

hösten 2022Vad händer?
15–19.8Gemensamma studier
15.8Introduktionsperioden för de nya kandidatstuderande: Informationstillfälle, del 1 (på finska) 
22–26.8Gemensamma studier
24.8Introduktionsperioden för de nya internationella studerande (på engelska)
26.8 TaiY – Gemensam introduktionsdag för nya studerande
29.8Grundundervisningen börjar 
29.8Introduktionsperioden för de nya studerande: Ettornas introduktion till tjänster för konstnärlig verksamhet
30.8Introduktionsperioden för de nya studerande: Magistrarnas lägerskola
15.9Konstuniversitetets inskription
30.9Anmälningsfrist till arbetsgrupperna (produktioner: vårterminen 2023)
30.9Individuella studieplaner (ISP) för studerande för läsåret 2022-2023 är godkända
10.10Introduktionsperioden för de nya kandidatstuderande: Informationstillfälle, del 2 (på finska)
11–14.10Introduktionsperioden för de nya studerande: Ettornas (BA) lägerskola
17–21.10Kontaktundervisningsfri vecka

Period 2

hösten 2022Vad händer?
21–25.11Gemensamma studier, Språkkurser
23–26.11ELIA konferens
19.12Publik
19–23.12Gemensamma studier

Vårterminen 2023

Period 3

våren 2023Vad händer?
6.2Ansökningstid om utbyte samt internationell praktik 2023-2024
20.–24.2Kontaktundervisningsfri vecka

Period 4

våren 2023Vad händer?
6–12.4Påsklov
8–12.5Språkstudier
12.5TaiY – Gemensam introduktionsdag (fortsättning) för nya studerande
15–26.5Språkstudier och Gemensamma studier
29.5–16.6Gemensamma studier
16.6Publik