Läsårets gemensamma tidtabell

Undervisningsperioder och anmälningstider.

Konstuniversitetets läsår

Universitetets läsår börjar den 1 augusti och slutar den 31 juli.

Undervisningsperioder 2023-2024

Undervisningen ges under tiden 7.8.2023–20.6.2024 under läsåret 2023–2024

Vad händer?2023-2024
Gemensam undervisning och sommarundervisning7.8 – 27.8.2023
Undervisningsperiod 128.8 – 15.10.2023
Öppningsceremoni för läsåret vid Konstuniversitetet22.9.2023
Ingen kontaktundervisning16.10 – 22.10.2023
Undervisningsperiod 223.10 – 21.12.2023
Ingen kontaktundervisning22.12.2023 – 7.1.2024
Undervisningsperiod 38.1 – 18.2.2024
Ingen kontaktundervisning19 – 25.2.2024
Undervisningsperiod 426.2 – 5.5.2024
Ingen kontaktundervisning28.3 – 3.4.2024
Undervisningsperiod 5, Gemensam undervisning och sommarundervisning6.5 – 20.6.2024
Gemensam orientationsdag för nya studerande25.8.2024

Veckorna för gemensamma undervisning

Veckorna för gemensam undervisning är i första hand reserverade för Konstuniversitetets gemensamma undervisning och mobilitetsstudier mellan akademierna. Då ordnas gemensam undervisning och produktion för alla studerande samt i undantagsfall akademispecifika gemensamma studieperioder såsom orienterande studier. Under veckorna kan man också ordna intensivundervisning i bland annat teori- och språkundervisning samt andra specialkurser.

Konstuniversitetets gemensamma undervisning kan ordnas även vid andra tidpunkter, men särskilt veckorna för den gemensamma undervisningen reserveras för denna undervisning så att studerandena har lika möjligheter att delta i den. 

Pauser i närundervisningen

Under pausveckorna kan du studera och öva på egen hand, till exempel förbereda dig för föreställningar eller utställningar, tentamina, utföra skriftliga uppgifter eller skriva sitt lärdomsprov.

Påskpausen i närundervisningen börjar torsdagen före påsk och slutar onsdagen efter påsk.

Akademierna och Öppna campus kan i undantagsfall placera undervisningen under pausveckorna. Ingen undervisning ordnas under högtider. Doktorandutbildning, öppen universitetsundervisning, mästarkurser, specialkurser och sommarkurser kan ordnas även vid andra tidpunkter. 

Läsåranmälan 2023-2024

Anmälningstiden för läsåret 2023–2024 är 2.5–10.8.2023. Anmälningstiden för vårterminen 2024 är 1.12.2023–8.1.2024.

Anmälan till undervisningen 2023-2024

Konstuniversitetets undervisningsutbud finns i Studiehandboken.

Allmänna tentamensdagar 2023-2024

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

Dessutom ersätts många av Sibelius-Akademins litteraturtentamina för kyrkomusik och pedagogiska studier med en litteraturessä. Du kan be om essäuppgifterna på adressen siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Allmänna tentamensdagar (Helsingfors)

Höstterminen 2023

 • lö 9.9.2023 (anmälning senast 30.8.2023)
 • lö 7.10.2023 (anmälning senast 27.9.2023)
 • lö 11.11.2023 (anmälning senast 1.11.2023)
 • lö 9.12.2023 (anmälning senast 29.11.2023)

Vårterminen 2024

 • lö 13.1.2024 (anmälning senast 3.1.2024 )
 • lö 10.2.2024 (anmälning senast 31.1.2024)
 • lö 9.3.2024 (anmälning senast 28.2.2024)
 • lö 13.4.2024 (anmälning senast 3.4.2024)
 • lö 11.5.2024 (anmälning senast 2.5.2024)

Sommartentamina 2024

 • lö 8.6.2024 (anmälning senast 17.5.2024) 
 • lö 10.8.2024 (anmälning senast 17.5.2024) 

Så här anmäler du dig till tentamen (Helsingfors)

Anmälan till tentamen görs senast 10 dagar före tentamen. Anmälningar som gjorts efter anmälningsfristen behandlas inte. Om du blir försenad till tentamensanmälan ska du kontakta den som gjort tentamen direkt och fråga om möjligheten att delta i tentamen. 

Du kan anmäla dig till tentamen hösten 2023 och våren 2024 här.

När anmälningstiden har gått ut kontaktar studietjänsterna dig och ger anvisningar om deltagandet i tentamen.  

Tentamenstillfälle (Helsingfors)

Tentamen ordnas i Auditoriet i Musikhuset (H1112) på besöksadressen Tölöviksgatan 16 C. Dörrarna öppnas kl. 9.00. Tentamen börjar kl. 9.15 och slutar kl. 13.15. Man får lämna Auditoriet tidigast en halv timme efter att tentamen inletts. Studiekortet eller identitetsbeviset ska visas upp vid tentamenstillfället för att styrka identiteten och närvaron. En studerande som anmält sig som frånvarande kan inte delta i tentamen. 

Ingången till Auditoriet i Musikhuset går via låsta dörrar. Andra studerande än de som studerar vid Sibelius-Akademin söks från Sibelius-Akademins entré på Tölöviksgatans sida kl. 09.05 och förs till Auditoriet. 

Mognadsprov på distans (Helsingfors)

Vissa mognadsprov kan utföras som s.k. distansmognadsprov. I distansmognadsprovet får du ett mognadsprov per e-post på dagen för distansmognadsprovet. Du har 4 timmar på dig att skriva mognadsprovet på din egen dator och returnera uppgiften som e-postbilaga.  

Så här anmäler du dig till distansmognadsprovet

Du kan be om mognadnsprov på distans på adressen siba.opintopalvelut@uniarts.fi. Sätt med lärarens namn i meddelandet.

Allmänna tentamensdagar och distansmognadsprov (Kuopio)

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

De teologiska studiernas litteraturtentamina ordnas som självständiga distansprestationer och essäuppgifter. Uppgifterna skickas per e-post på tentamensdagen och samtidigt meddelas inlämningsdagen för essäerna. Du hittar litteratur för de teologiska studiernas studieperioder som går att tenta i studiehandboken, i beskrivningarna av studieperioderna.

Även mognadsproven avläggs på distans. I distansmognadsprovet får du ett mognadsprov per e-post. Du har 4 timmar på dig att skriva mognadsprovet på din egen dator och returnera uppgiften som e-postbilaga. 

Höstterminen 2023

 • fre 22.9.2023 (anmälan senast 12.9. 2023)
 • fre 27.10.2023 (anmälan senast 17.10.2023)
 • fre 24.11.2023 (anmälan senast 14.11.2023)
 • fre 8.12.2023 (anmälan senast 28.11.2023)

Vårterminen 2024

 • fre 26.1.2024 (anmälan senast 16.1.2024)
 • fre 23.2.2024 (anmälan senast 13.2.2024)
 • fre 22.3.2024 (anmälan senast 12.3.2024)
 • fre 19.4.2024 (anmälan senast 9.4.2024)
 • fre 3.5.2024 (anmälan senast 23.4.2024)

Så här anmäler du dig till tentamen och distansmognadsprov (Kuopio) 

Anmälan till tentamen görs senast 10 dagar före tentamen med den bifogade anmälningsblanketten.

Allmänna tentamensdagar (Seinäjoki)

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

Allmänna tentamensdagar 2023-2024

Allmänna tentamen hålls ungefär en gång i månaden. Mer detaljerade datum kommer att publiceras på denna sida senare.

Så här anmäler du dig till tentamen (Seinäjoki) 

Anmälan till tentamina ska göras före datumen inom parentes i tentamenstjänsten vid Universitetskonsortium i Seinäjoki.

Bildkonstakademins preciserade tidtabell 2023-2024

Höstterminen 2023

 • Nya studenters introduktion: vecka 34
 • Undervisning under höstterminen 2023: veckorna 35–41 och 43–51
 • Fri vecka från närundervisning: vecka 42
 • Anmälning till undervisningen våren 2024: 15.11.2023-9.1.2024
 • Höstterminens sista dag returnerar ansökan om examensbetyg: 01.12.2023
 • Utdelningstillfälle av examensbetyg: 15.12.2023

Vårterminen 2024

 • Nya studenters introduktion: vecka 2
 • Undervisning under vårterminen 2024: veckorna 2–7 och 9–24
 • Fri vecka från närundervisning: vecka 8, påsksemester 28.3.-3.4.2024
 • Anmälning till höstens undervisning 2024: 15.5.-6.9.2024
 • Vårterminens sista dag returnerar ansökan om examensbetyg: 24.5.2024
 • Utdelningstillfälle av examensbetyg: 6.6.2024

Sibelius-Akademins preciserade tidtabell 2023-2024

Öppningsceremoni för läsåret

Öppningsceremonin för läsåret 2023–2024 hålls på Kuopio campus den 4 september 2023 och på Helsingfors campus den 22 september 2024.

Allmän information om undervisningstimmar

Undervisningen anordnas i regel måndag-fredag ​​mellan klockan 9 och 20. Gruppundervisning inom ungdomsutbildningen anordnas vanligtvis på lördagar.

Lektionens längd är 45 minuter, och plats är reserverat för 60 minuter. Grupplektioner startar 15 minuter efter ordinarie timme, om inte läraren meddelar annat. Den individuella undervisningningen kommer läraren överens om undervisningstiderna med eleverna.

Höstterminen 2023

Gruppundervisning ordnas i regel veckorna 36–51. Vecka 51 avslutas undervisningen under höstterminen torsdagen den 21 december 2023.

Vårterminen 2024

Gruppundervisning ordnas i regel veckorna 2–17.

Pauser i närundervisningen

Veckorna 42, 51 och 8 är pauser i närundervisningten. Påskpausen i närundervisningen börjar torsdagen före påsk och slutar onsdagen efter påsk (28.3.-3.4.2024).

Vanliga grupp- och individuella undervisningen anordnas inte under pausveckorna och under jul- och påsklovet.

Standardbokningar för klasser är inte giltiga i veckorna 42, 8 och under jul- eller påskhelgerna.

Sommarundervisining

Utöver höst- och vårterminerna kan undervisning anordnas på sommarterminen veckorna 32-35 och veckorna 18-25.

Teaterhögskolans kompletterande tidtabell 2023-2024

Hösten 2023
Period 1
Vad händer?Hösten 2023
Period 2
Vad händer?
14–18.8Gemensamma studier1.11Anmälan till vårens undervisning börjar
14.8
kl. 13.15
Introduktionsperioden för de nya kandidatstuderande: Informationstillfälle, del 1 (på finska med tolkning till svenska) 30.11Tidsfrist för anmälan för vårens kurser
2–25.8Gemensamma studier7.12Aalto Arts mobilitetsutbud för våren 2024 publiceras.
Anmälan under december.
23.8Introduktionsperioden för de nya internationella studerande (på engelska)11-15.12Gemensamma studier, Språkkurser
25.8Anmälan till höstens undervisningen avslutar två veckor innan kursen börjar men senast 25.815.12
kl. 14
Publik
25.8TaiY – Gemensam introduktionsdag för nya studerande18-20.12Gemensamma studier, Språkkurser
28.8Grundundervisningen börjar (andra än den första BA årskursen)
28.8
kl. 13
Introduktionsperioden för de nya studerande: Ettornas introduktion till tjänster för konstnärlig verksamhet
29.8Introduktionsperioden för de nya studerande: 
Magistrarnas lägerskola
22.9
kl. 14
Konstuniversitetets inskription
29.9Anmälningsfrist till arbetsgrupperna (produktioner: vårterminen 2024)
29.9Individuella studieplaner (ISP) för studerande för läsåret 2023-2024 är godkända
9.10
kl. 9-12
Introduktionsperioden för de nya kandidatstuderande: Informationstillfälle, del 2 (på finska med tolkning till svenska)
10–13.10Introduktionsperioden för de nya studerande: Ettornas (BA) lägerskola
16–20.10Kontaktundervisningsfri vecka
Våren 2024
Period 3
Vad händer?Våren 2024
Period 4
Vad händer?
20-24.2Kontaktundervisningsfri vecka28.3-3.4På påsk ordnas ingen undervisning, med undantag för eventuella produktioner.
29.4-5.5Utbildningsprogram ordnar inte undervisning efter vecka 18
?TaiY – Gemensam introduktionsdag (fortsättning) för nya studerande
6-10.5Språkstudier
13-24.5Språkstudier och Gemensamma studier
27.5-7.6Gemensamma studier
3.6Aalto Arts mobilitetsutbud för hösten 2025 publiceras
10-14.6Gemensamma studier
14.6Publik

Undervisningsperioder 2024-2025 och 2025-2026

Undervisningen ges under tiden 5.8.2024–13.6.2025 under läsåret 2024–2025.

Undervisningen ges under tiden 4.8.2025–12.6.2026 under läsåret 2025–2026.

Vad händer?2024-20252025-2026
Gemensam undervisning och sommarundervisning5-25.8.20244-24.8.2025
Undervisningsperiod 126.8-11.10.202425.8-10.10.2025
Ingen kontaktundervisning14-20.10.202413-19.10.2025
Undervisningsperiod 221.10-20.12.202420.10-19.12.2025
Ingen kontaktundervisning23.12.2024-6.1.202522.12.2025-6.1.2026
Undervisningsperiod 37.1-14.2.20257.1-13.2.2026
Ingen kontaktundervisning17-23.2.202516-22.2.2026
Undervisningsperiod 424.2-2.5.202523.2-30.4.2026
Ingen kontaktundervisning17-23.4.20252-8.4.2026
Undervisningsperiod 5, Gemensam undervisning och sommarundervisning5.5-13.6.20254.5-12.6.2026
Gemensam orientationsdag för nya studerande19.8.2024 och 7.10.202418.8.2025 och 6.10.2025

Veckorna för gemensamma undervisning

Veckorna för gemensam undervisning är i första hand reserverade för Konstuniversitetets gemensamma undervisning och mobilitetsstudier mellan akademierna. Då ordnas gemensam undervisning och produktion för alla studerande samt i undantagsfall akademispecifika gemensamma studieperioder såsom orienterande studier. Under veckorna kan man också ordna intensivundervisning i bland annat teori- och språkundervisning.

Konstuniversitetets gemensamma undervisning kan ordnas även vid andra tidpunkter, men särskilt veckorna för den gemensamma undervisningen reserveras för denna undervisning så att studerandena har lika möjligheter att delta i den. 

Pauser i närundervisningen

Under pausveckorna kan du studera och öva på egen hand, till exempel förbereda dig för föreställningar eller utställningar, tentamina, utföra skriftliga uppgifter eller skriva sitt lärdomsprov.

Påskpausen i närundervisningen börjar torsdagen före påsk och slutar onsdagen efter påsk.

Ingen undervisning ordnas under högtider. 

Akademiens dekanus och föreståndaren för Öppet campus kan av befogad anledning göra undantag från ovan nämnda undervisningstimmar, som med nödvändighet krävs enligt läroplanerna.

Allmänna tentamensdagar 2024-2025

Tentamina för vissa studieperioder kan avläggas på allmänna tentamensdagar. Du hittar hur studieperioderna avläggs i studiehandboken, i beskrivningen av studieperioden.

Dessutom ersätts många av Sibelius-Akademins litteraturtentamina för kyrkomusik och pedagogiska studier med en litteraturessä. Du kan be om essäuppgifterna på adressen siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Allmänna tentamensdagar (Helsingfors)

Höstterminen 2024

 • lö 7.9.2024 (anmälning senast 28.8.2024)
 • lö 5.10.2024 (anmälning senast 25.9.2024)
 • lö 9.11.2024 (anmälning senast 30.10.2024)
 • lö 7.12.2024 (anmälning senast 27.11.2024)

Vårterminen 2025

 • lö 11.1.2025 (anmälning senast 2.1.2025 )
 • lö 8.2.2025 (anmälning senast 29.1.2025)
 • lö 8.3.2025 (anmälning senast 26.2.2025)
 • lö 5.4.2025 (anmälning senast 26.3.2025)
 • lö 3.5.2025 (anmälning senast 23.4.2025)

Sommartentamina 2025

 • lö 7.6.2025 (anmälning senast 16.5.2025) 
 • lö 9.8.2025 (anmälning senast 16.5.2025) 

Så här anmäler du dig till tentamen (Helsingfors)

Anmälan till tentamen görs senast 10 dagar före tentamen. Anmälningar som gjorts efter anmälningsfristen behandlas inte. Om du blir försenad till tentamensanmälan ska du kontakta den som gjort tentamen direkt och fråga om möjligheten att delta i tentamen. 

När anmälningstiden har gått ut kontaktar studietjänsterna dig och ger anvisningar om deltagandet i tentamen.  

Tentamenstillfälle (Helsingfors)

Tentamen ordnas i Auditoriet i Musikhuset (H1112) på besöksadressen Tölöviksgatan 16 C. Dörrarna öppnas kl. 9.00. Tentamen börjar kl. 9.15 och slutar kl. 13.15. Man får lämna Auditoriet tidigast en halv timme efter att tentamen inletts. Studiekortet eller identitetsbeviset ska visas upp vid tentamenstillfället för att styrka identiteten och närvaron. En studerande som anmält sig som frånvarande kan inte delta i tentamen. 

Ingången till Auditoriet i Musikhuset går via låsta dörrar. Andra studerande än de som studerar vid Sibelius-Akademin söks från Sibelius-Akademins entré på Tölöviksgatans sida kl. 09.05 och förs till Auditoriet. 

Mognadsprov på distans (Helsingfors)

Vissa mognadsprov kan utföras som s.k. distansmognadsprov. I distansmognadsprovet får du ett mognadsprov per e-post på dagen för distansmognadsprovet. Du har 4 timmar på dig att skriva mognadsprovet på din egen dator och returnera uppgiften som e-postbilaga.  

Så här anmäler du dig till distansmognadsprovet

Du kan be om mognadnsprov på distans på a

Sibelius-Akademins preciserade tidtabell 2024-2025

Allmän information om undervisningstimmar

Undervisningstimmar publiseras in Studiehandboken. Undervisningen anordnas i regel måndag-fredag ​​mellan klockan 9 och 20. Undervisning inom ungdomsutbildningen anordnas också på lördagar. Lektionens längd är 45 minuter, och plats är reserverat i heltimme. Den individuella undervisningningen kommer läraren överens om undervisningstiderna med eleverna.

Läsåret 2024-2025

Gruppundervisningen ges under tiden 26.8.2024-4.5.2025.

Veckorna 42, 8, jul- och påsklovet är pauser i närundervisningen. Vanliga gruppundervisningen anordnas inte under pausveckorna och under jul- och påsklovet. Andra undervisningen kan anordnas under veckorna 42 och 8. Standardbokningar för klasser är inte giltiga i veckorna 42, 8 och under jul- eller påsklovet.

Gemensamma undervisningen inom Konstuniversitetet ges i august och maj. Vanliga gruppundervisningen anordnas inte i denna veckorna. Orkesterperioder, intensivkurser, projekt studier och individuella undervisningningen kan anordnas också i august och maj.

Mer information

Bildkonstakademin: kuva.opintotoimisto@uniarts.fi

Sibelius-Akademin: siba.opintopalvelut@uniarts.fi

Teaterhögskolan: teak.opintoneuvonta@uniarts.fi