Granskning av lärdomsprovens autenticitet i Moodle

Plagiatidentifieringssystemet Turnitin som används via Moodle granskar autenticiteten hos den skriftliga delen av din doktors- eller magisterexamen. Du kan också använda systemet för att granska andra texters autenticitet.

Granskning av autenticitet som en del av lärdomsprovsprocessen

Till handledningsprocessen för lärdomsprovet hör att granska autenticiteten hos lärdomsprovets skriftliga del eller avhandlingen, dvs identifiering av plagiat. Granskning av autenticitet avser jämförelse av texternas likheter med tidigare elevarbeten, internetmaterial och publicerat material.

Plagiatidentifieringssystemet Turnitin analyserar texten och genererar en rapport som listar de textavsnitt där innehållet i arbetet motsvarar en referenskällas innehåll. De listade likheterna kan vara citat och källhänvisningar i enlighet med god vetenskaplig sed, eller så kan de indikera bristfälligt markerade citat i texten. Handledaren för lärdomsprovet eller ansvarspersonen som utbildningsprogrammet anvisat bedömer kvaliteten och innebörden av likheterna. Handledaren eller ansvarspersonen kan även använda rapporten för utvärdering och handledning.

Så här granskar du den skriftliga delen av lärdomsprovet som studerande

Din handledare, lärare eller granskare informerar dig om Moodle-området som är avsett för att granska autenticiteten hos den skriftliga delen av lärdomsprovet. Gör därefter så här:

 • Logga in i Moodle med dina uniarts-koder vid Konstuniversitetet i formatet abc12345@uniarts.fi.
 • Följ anvisningarna för returnering i kursområdet.
 • Använd din halvfärdiga text för förhandsgranskning. Doktorander lägger till sitt arbete i förhandsgranskningsfasen i inlämningsrutan Granska halvfärdigt arbete.
  • Denna returnering kan du göra på nytt.
  • Uppgifterna i granskningen läggs inte till i databasen för granskning av autenticitet.
 • Returnera den senaste och färdiga versionen av ditt lärdomsprov för granskning av autenticiteten hos lärdomsprovet.
  • Denna returnering kan endast göras en gång.
  • Arbetet läggs till i databasen för granskning av autenticitet.

Anvisningar för handledare, lärare eller granskare om användningen av Turnitin-systemet i Moodle

Om du fungerar som bedömare av granskningen av autenticiteten i lärdomsprovet, beställ till dig själv Moodle-kursområdet med beställningsblanketten.

Gör efter kursområdet beställning så här:

 • Området är specifikt för granskare och kräver Konstuniversitetets uniarts-koder i formatet abc12345@uniarts.fi.
 • Moodlestödet skapar ett kursområde för utvärdering av autenticiteten i lärdomsproven.
 • Moodlestödet meddelar beställaren per e-post när kursområdet är tillgängligt.
 • Granskaren lägger till de studerande i kursområdet och informerar dem om Moodle-området.
 • De studerande ser inte varandras uppgifter i Moodle-området.
 • Moodle-området är avsett för interaktion mellan den studerande och den som granskar lärdomsprovets autenticitet.
 • Följ anvisningarna för användningen av Moodle-området.
 • För granskare finns en egen anvisningsdel som inte är synlig för de studerande.

Granskning av andra texters autenticitet med hjälp av Moodle

Alla anställda vid Konstuniversitetet kan granska autenticiteten i sina egna vetenskapliga texter (annat än lärdomsprov) med hjälp av Moodle. Plagiatidentifieringssystemet Turnitin analyserar texten och genererar en rapport som listar de textavsnitt där innehållet i arbetet motsvarar en referenskällas innehåll.

Gör så här om du vill granska en annan text än lärdomsprovets text i Moodle:

 • Logga in i Moodle med Konstuniversitetets uniarts-koder i formatet abc12345@uniarts.fi
 • Lägg till dig själv i kursområdet
 • Följ anvisningarna i kursområdet

Turnitin Feedback Studio ska tas ur bruk

Konstuniversitetets nuvarande system för plagiatidentifiering Turnitin Feedback Studio tas ur bruk under höstterminen 2023. Därefter granskas alla lärdomsprov via inlärningsplattformen Moodle.

Om din lärare använder Turnitin Feedback Studio våren eller hösten 2023, gör så här:

 • Du får en inbjudan per e-post av din handledare eller lärare till Turnitin Feedback Studio-systemet. Logga in i Turnitin.
 • Öppna efter inloggningen portföljen för din klass (t.ex. din seminariegrupp) genom att klicka på klassens namn på din Studerandes hemsida.
 • Sök den uppgift som handledaren skapat i klassportföljen (t.ex. inlämning av en färdig avhandling)
 • Klicka på Skicka bredvid uppgiften och lämna in arbetet.
 • Sidan för inlämning av arbetet öppnas. Ange arbetets rubrik. Välj det arbete som ska lämnas in genom att klicka på bläddringsknappen och välj arbetet på din dator. Observera att lärdomsprovet ska lämnas in i systemet i PDF-format!
 • Kontrollera att alla uppgifter är korrekta. Bekräfta returneringen genom att klicka på Godkänn. När du har bekräftat inlämningen visas en digital kvittering. En kopia av kvitteringen skickas till dig per e-post.
 • Om du vill se det returnerade arbetet, klicka på Gå till portföljen där du kan granska ditt arbete.
 • Meddela din handledare eller lärare per e-post när du har lämnat in ditt arbete.
 • Olika utbildningsprogram kan ha egna rutiner för hantering av inlämnade arbeten. Din handledare eller lärare kan styra ditt arbete i Turnitin-systemet eller granska originalrapporten och kontakta dig per e-post för att godkänna ditt arbete, be om ytterligare utredningar eller ge ytterligare anvisningar för att redigera texten. Om din handledare har gett dig behörighet för det kan du också själv granska originalrapporten. Klicka därför på ikonen Ursprunglighetsrapport till höger om uppgiften. Det tar vanligtvis tid att sammanställa den ursprungliga rapporten, ha tålamod.
 • När handledaren eller läraren har godkänt originalrapporten kan du lämna in ditt arbete enligt instruktionerna på din avdelning.

Mer information

moodle@uniarts.fi