Stipendier som delas ut vid Konstuniversitetet

Vilka stipendier kan du ansöka inom Konstuniversitetet.

Du kan söka flera olika stipendier inom Konstuniversitetet. Alla studerande får information om ansökningen i regel per e-post. 

Stipendieprocesserna tydliggörs som bäst och vi uppdaterar den här sidan enligt förnyandet. 

Allmänna stipendier för läsårsavgifter

Konstuniversitetet har stipendier för terminsavgifterna.

Bildkonstakademins stipendier

Som studerande vid Bildkonstakademin kan du ansöka om akademins allmänna stipendium, materialstipendium och lärdomsprovsstipendium.

Sibelius-Akademins stipendier

Sibelius-Akademins stödstiftelse beviljar stipendier för att främja studieframgången samt för studerande som tagit sin examen inom målsatt tid.

Teaterhögskolans stipendium

Teaterhögskolans stipendier är avsedda för studiefrämjande verksamhet för närvarande grundexamensstuderanden och doktorander. Du kan ansöka om stipendium antingen som enskild person eller som en del av en grupp.

Stipendiedatabaser

Länkar till stipendiedatabaser: 

Finansiering för studentutbyte

Du kan få studiestöd för studier utomlands som ingår i examen. 
Om du avlägger en studieperiod som ingår i dina studier (t.ex. utbytesstudier) utomlans kan du få bostadstillägg för utlandsstuderande. 

Erasmus+- och Nordplus-stipendium

De som åker på utbytesstudier via Erasmus+- och Nordsplus programmen får ett stipendium. Stipendiets storlek varierar enligt längden på utbytet och platsen. 
 
Fråga planeraren av internationella ärenden vid din akademi om Erasmus+- och Nordplus-stipendierna. 

Information om instanser som stöder internationell mobilitet 

Forskningsfinansiering

Forskningstjänsterna ger information om att söka forskningsfinansiering, om ansökningstiderna samt om Konstuniversitetets anvisningar.