Svara på enkäten om Studerandes uniarts och den interna kommunikationen

Svarstiden går ut måndagen den 20 mars 2023.

Hjälp oss att utveckla studerandeinnehållet på Studerandes uniarts-webbplats och göra det lätt att hitta, samt att förbättra den interna kommunikationen.

Det tar cirka 10 minuter att svara på enkäten. Bland alla svarande kommer vi att lotta ut 10 t-skjortor med Konstuni-tryck.

Svarstiden går ut måndagen den 20 mars 2023.

Mera information