Studier vid öppna universitetet

Detta måste du veta innan du inleder dina studier vid Konstuniversitetets öppna universitet.

Användarnamn och inlärningsmiljöer

För att studierna ska löpa smidigt är det nödvändigt att aktivera Uniarts-användarkontot. Användarkontot används i all kurskommunikation och alla inlärningsmiljöer på Konstuniversitetet, studieinformationssystemet Peppi och Konstuniversitetets intranät. Ditt användarnamn skapas automatiskt när du har beviljats studierätt vid Konstuniversitetet.

Alla meddelanden som gäller kursen skickas till ditt e-postkonto vid Konstuniversitetet, som du får tillgång till genom att aktivera ditt användarnamn. Om du vill, kan du vidarebefordra meddelandena till din personliga e-post.

Användarkontots lösenord ställs in med personlig elektronisk identifiering dvs. nätbankskoder eller certifikatkort. Om du inte har möjlighet att identifiera dig elektroniskt, kontakta oss på adressen avoin@uniarts.fi.

Rätten att använda användarkontot och de tjänster som ingår i den gäller i två månader efter att studierätten upphört. Din studierätt gäller till slutet av terminen (31.12. eller 31.7.) eller till slutet av läsåret för kurser som varar under läsåret (31.7.). Du kan aktivera ditt användarkonto tidigast dagen efter att du har fått bekräftelse av din kursplatsen. Om du avbryter dina studier upphör din studierätt på uppsägningsdagen.

Så här loggar du in på e-posten och webbplatser

Inloggningen sker med ett Uniarts-användarnamn som består av tre bokstäver och fem siffror. Det personliga användarnamnet får du i samband med aktiveringen av användarkontot på https://losenord.uniarts.fi.

Inloggning kräver också multifaktorautentisering. Se, hur du ställer in multifaktorautentisering på Studerandes uniarts.

Logga in på webbplatserna nedan med det långa formatet abc12345@uniarts.fi:

Logga in i Peppi med det korta formatet abc12345:

Allmänna anvisningar

Studierådgivning och genomförande av studier

Personalen vid öppna universitetet (avoin@uniarts.fi) ger råd i praktiska studierelaterade frågor. Läraren svarar på frågor om hur kursen ska avläggas.

Närvarokrav

Studier vid Konstuniversitetet förutsätter aktivt deltagande i undervisningen. Närvarokraven är i allmänhet 80–100 % av undervisningstillfällena. Din lärare ger dig vid behov ytterligare information om kursens närvarokrav. Med självstudier och ersättningsuppgifter kan du i somliga situationer och med lärarens tillstånd ersätta en del av din frånvaro. Ifall en studerande är frånvarande över hälften av undervisningen kan kursen inte avläggas ens med självstudier.

Olycksfall

Du är försäkrad inför olyckor som sker inom den praktiska undervisningen efter att din studierätt har bekräftats. Läs mera om studerandes olycksfallsförsäkringar här.

Ordningsregler

Tillträde till undervisningslokalerna och elektroniska nycklar

Om du i ditt kursbrev har informerats om att du behöver en personlig elektronisk nyckel för att komma in i klassrummet, läs instruktionerna nedan om hur du hämtar din nyckel.

Elektroniska nycklar beviljas endast till de byggnader där kursens undervisning hålls. Elektroniska nycklar beviljas inte om du deltar i distansundervisning eller en kurs där tillträde till klassrummet har ordnats på annat sätt.

De elektroniska nycklarna hämtas från informationsdiskarna. Observera att det kan ta en stund att få nyckeln och det kan förekomma fördröjningar i tjänsten.

Ta med dig ett officiellt identitetsbevis när du avhämtar din nyckel. Den elektroniska nyckeln kan tidigast två veckor före kursstart. Nyckeln är i bruk endast under kursens gång och skall återlämnas till infopunkten efter att kursen har avslutats.

Tölö campus (Sibelius-Akademin)

Musikhusets nyckel söks från Musikhusets informationspunkt (Tölöviksgatan 16 C) och N- och R-husens nyckel från N-huset (Nervandersgatan 13) eller R-huset (Norra Järnvägsgatan 9) under byggnadernas öppettider.

Nyckeln kan hämtas utan förhandsbeställning vardagar 9–15.

Om du inte har möjlighet att hämta din nyckel vid ovanstående tidpunkt måste du beställa den på förhand via epost. Handläggningstiden för förhandsbeställningar är cirka 2 vardagar (semestertider undantaget). Nycklar till Tölö campus kan avhämtas kvällstid endast från R-huset (N- och R-husens nyckel) och från Musikhuset (M-husets nyckel).

R-, N-, M-husets nyckel beställs från adressen tila-help@uniarts.fi. Nämn ditt namn, kursens namn och undervisningsutrymme(n) i beställningsmeddelandet. Du får ett bekräftelsemeddelande per epost när din nyckel är klar för avhämtning.

Sörnäs campus (Bildkonstakademin och Teaterhögskolan)

Nyckeln till Teaterhögskolans huvudbyggnad Kookos (Aspnäsgatan 6) hämtas från Teaterhögskolans infopunkt. Anvisningar om hur man kommer in till klassrummen i Mylly-byggnaden (Bildkonstakademin) ges i kursbrevet.

Seinäjoki-enheten

Anvisningar om hur man kommer in till klasserna vid Seinäjoki-enheten ges i kursbrevet.

Bibliotekstjänster och utskrift

Du kan skaffa Konstuniversitetets bibliotekskort från vilket bibliotek som helst vid Konstuniversitetet. Mer information finns på bibliotekets webbplats.

Bibliotekets elektroniska material (e-böcker, e-tidningar osv.) kan användas av alla på bibliotekens kunddatorer. Dessutom är det möjligt för studerande vid Konstuniversitetets öppna universitet att använda elektroniskt material på distans (inloggning med Uniarts-användarnamn).

Om du behöver skriva ut eller kopiera kursmaterial på campus kan du köpa ett utskriftssaldo från tjänsten Lataamo (inloggning med Uniarts-användarnamn). Det är endast möjligt att ta ut utskrifter på campus under öppettiderna.

Evenemangskort

Studerande vid Konstuniversitetets öppna universitet kan avgiftsfritt med Konstuniversitetets evenemangskort delta i uppträdanden som ordas av Sibelius Akademin och Teaterhögskolan i deras egna lokaler. Utställningar i Bildkonstakademins egna gallerier är alltid avgiftsfria.

Evenemangskortet kan hämtas från Konstuniversitetets infopunkter genom att bevisa en giltig studierätt. Du kan bevisa din studierätt genom att visa upp e-postmeddelandet om godkännande för öppna universitetets kurs.

Studie- och materialavgifter

Du får ett e-postmeddelande när webbformuläret för studieavgifter har öppnats. Studieavgiften kan betalas med kreditkort eller via nätbanken. 

Eventuell materialavgift betalas antingen i samband med studieavgiften eller faktureras separat på basis av det material som använts på kursen.

Studieprestationer och studieregisterutdrag

Returnera uppgifterna för kursen inom den utsatta tid som läraren meddelat. Du kan inte återlämna uppgifter efter att din studierätt har upphört.

När din studieprestation har bedömts kan du ladda ner ett officiellt, elektroniskt bestyrkt studieprestationsutdrag från studieinformationssystemet Peppi under vyn ”Studieintyg”. Utdraget kan laddas på finska, svenska eller engelska. Se instruktionsvideon för hur man laddar ner utdraget. Du ser din studieprestation också i den riksomfattande tjänsten Min Studieinfo

Kursrespons och kontaktuppgifter

När studieperioden avslutas ombeds du fylla i en elektronisk responsblankett. Svaren används för att utveckla undervisningen och studieinnehållet.

Respons på det öppna universitetets tjänster och studier kan också skickas per e-post till det öppna universitetets byrå.

Kontakta personalen vid Konstuniversitetets öppna universitet via e-post på avoin@uniarts.fi.