Studier vid öppna universitetet

Detta måste du veta innan du inleder dina studier vid Konstuniversitetets öppna universitet.

Användarnamn och inlärningsmiljöer

För att studierna ska löpa smidigt är det nödvändigt att aktivera Uniarts-användarkontot. Användarkontot används i all kurskommunikation och alla inlärningsmiljöer på Konstuniversitetet (Moodle, Teams, O356), studieinformationssystemet Peppi och intranätet Artsi. Ditt användarnamn skapas automatiskt när du har beviljats studierätt vid Konstuniversitetet.

Användarkontots lösenord ställs in på losenord.uniarts.fi med personlig elektronisk identifiering (nätbankskoder eller certifikatkort). Om du inte har möjlighet att identifiera dig elektroniskt, kontakta oss på adressen avoin@uniarts.fi.

Alla meddelanden som gäller kursen skickas till ditt e-postkonto vid Konstuniversitetet (webmail.uniarts.fi), som du får tillgång till genom att aktivera ditt användarnamn. Om du vill, kan du vidarebefordra meddelandena till din personliga e-post.

Användarrätten gäller under tiden du har studierätt och du kan aktivera den tidigast dagen efter att kursplatsen bekräftats.

Så här loggar du in på e-posten och webbplatser

Inloggningen sker med ett Uniarts-användarnamn som består av tre bokstäver och fem siffror. Det personliga användarnamnet får du i samband med aktiveringen av användarkontot på https://losenord.uniarts.fi.

Logga in på webbplatsen med ditt Uniarts-användarnamn antingen i formatet abc12345 eller i längre format abc12345@uniarts.fi. När du skickar och tar emot meddelanden har din Uniarts e-postadress formen fornamn.efternamn@uniarts.fi.

Webbplatsspecifika inloggningsformer i korthet:

Allmänna anvisningar

Studierådgivning och genomförande av studier

Personalen vid öppna universitetet (avoin@uniarts.fi) ger råd i praktiska studierelaterade frågor. Läraren svarar på frågor om hur kursen ska avläggas.

Tillträde till undervisningslokalerna och elektroniska nycklar

Tölö campus (Sibelius-Akademin)

På vilket sätt du kommer in till lokalerna på Tölö campus beror på i vilket klassrum undervisningen ordnas. För att få tillgång till klassrummets våning kan du få en personlig elektronisk nyckel om det finns anvisningar om detta i kursbrevet. Du kan ansöka om en nyckel genom att fylla i en skriftlig blankett vid Sibelius-Akademins informationspunkt. I samband med att ansökan lämnas in berättar personalen vid informationspunkten när den färdiga nyckeln kan avhämtas. Ta med dig ett officiellt identitetsbevis när du avhämtar din nyckel.

Musikhusets nyckel söks från Musikhusets informationspunkt (Tölöviksgatan 16 C) och N- och R-husens nyckel från N-huset (Nervandersgatan 13) eller R-huset (Norra Järnvägsgatan 9). Du kan få en nyckel endast om du deltar i en kurs som undervisas vid verksamhetsstället i fråga. Nycklar beviljas inte om du deltar i en kurs som ordnas på distans eller en kurs där inträdet till undervisningsrummet har ordnats på ett annat sätt. Av kursbrevet framgår hur man går tillväga på din kurs.

Nyckeln fungerar endast under kursens gång och skall returneras till informationspunkten när kursen avslutas.

Sörnäs campus (Bildkonstakademin och Teaterhögskolan)

Anvisningar om hur man kommer in till klasserna på Sörnäs campus ges i kursbrevet.

Seinäjoki-enheten

Anvisningar om hur man kommer in till klasserna vid Seinäjokienheten ges i kursbrevet.

Bibliotekstjänster och utskrift

Du kan skaffa Konstuniversitetets bibliotekskort från vilket bibliotek som helst vid Konstuniversitetet. Mer information finns på bibliotekets webbplats.

Bibliotekets elektroniska material (e-böcker, e-tidningar osv.) kan användas av alla på bibliotekens kunddatorer. Dessutom är det möjligt för studerande vid Konstuniversitetets öppna universitet att använda elektroniskt material på distans (inloggning med Uniarts-användarnamn).

Om du behöver skriva ut eller kopiera kursmaterial på campus kan du köpa ett utskriftssaldo från tjänsten Lataamo (inloggning med Uniarts-användarnamn). Det är endast möjligt att ta ut utskrifter på campus under öppettiderna.

Studie- och materialavgifter

Du får ett e-postmeddelande när webbformuläret för studieavgifter har öppnats. Studieavgiften (15 €/studiepoäng) kan betalas med kreditkort eller via nätbanken. 

Eventuell materialavgift betalas antingen i samband med studieavgiften eller faktureras separat på basis av det material som använts på kursen.

Läs om annulleringsvillkoren vid öppna universitetet på Konstuniversitetets webbplats. 

Kursrespons, studieprestationer och studieregisterutdrag

När studieperioden avslutas ombeds du fylla i en elektronisk responsblankett. Svaren används för att utveckla undervisningen och studieinnehållet. Respons på det öppna universitetets tjänster och studier kan också skickas per e-post till det öppna universitetets byrå.

Returnera uppgifterna för kursen inom den utsatta tid som läraren meddelat. Du kan inte återlämna uppgifter efter att din studierätt har upphört.

När din studieprestation har bedömts kan du ladda ner ett officiellt, elektroniskt bestyrkt studieprestationsutdrag från studieinformationssystemet Peppi under vyn ”Studieintyg”. Utdraget kan laddas på finska, svenska eller engelska. Se instruktionsvideon för att ladda ner utdraget från denna länk. Du ser din studieprestation också i den riksomfattande tjänsten Min Studieinfo.