Språkstudier online – ansök till nätverkskurser

Ki­Vi­Ta er­bju­der språk- och kom­mu­ni­ka­tions­kur­ser för Helsing­fors­re­gi­o­nens stu­den­ter – anmäl dig senast 11.8.

KiViTa (på finska kieli- ja viestintätarjotin), erbjuder språk- och kommunikationskurser som är öppna för alla studenter vid högskolor i Helsingforsregionen.

Det breda kursutbudet omfattar ett urval av nationella språk, flerspråkig, vetenskaplig och professionell kommunikation och sällan valda språk. Kurserna ges huvudsakligen flexibelt genom distans- och nätundervisning.

Alla studerande ansöker till kurserna i Studieinfo (Opintopolku), och deltagarna väljs ut enligt anmälningsordningen. Ansökan till kurser som börjar på hösten 2024 är öppen till den 11.8.2024. Du kan hitta mera instruktioner för ansökan på KiViTas webbsida.

Konstuniversitetet erbjuder både fritt valbara språkkurser och kandidatstudier till KiViTas utbud på hösten 2024. Våra egna studerande kan också ansöka till kurserna i Studieinfo.

Nya kurser som erbjuds av Konstuniversitetet är bland annat fortsättningskursen Italienska 3 och introduktionskurserna Spanska 1 och Spanska 2. I augusti anordnas också intensivkurser i muntlig framställning och arbetslivstexter. Förutom de obligatoriska kurserna i svenska och engelska erbjuder Konstuniversitetet också förberedande kurser i svenska och engelska. Du kan anmäla dig till de här kurserna för att förbereda dina språkkunskaper innan du går de faktiska språkkurserna.

An­mäl dig till Ki­VA­NETs webb­kur­ser i språk 15.8.–8.9.

KiVANET-nätverket av högre utbildningsinstitutioner i Finland kommer att anordna onlinekurser på flera språk och i flerspråkig tandem under höstterminen 2024.

Det finns gott om kvotplatser för Konstuniversitetets studerande på KiVANET-kurser. Anmälningstiden för höstens kurser är 15.8.–8.9.2024.

Mera information om språkstudier vid Konstuniversitetet: kielet@uniarts.fi