Studier

Instruktioner, tips och tidtabeller relaterade till studier.

Studier

Läsår

Läsårets tidtabeller och instruktioner för läsårsanmälan.

Arbetspraktik och utbytesstudier

Intyg och blanketter

Stöd för inlärningsutmaningar

Vad är inlärningssvårigheter och var kan man få stöd för dem.

Stipendier och arvoden

Vilka slags stipendier jag kan ansöka och hurdana arvoden universitetet betalar t.ex. till tutorer.

Be­sluts­fat­tan­de