Artist för programbyrån Primo

Primo är en programtjänst vid Konstuniversitetets Sibelius-Akademi som producerar föreställningar för evenemang för företag och samfund. Studerandena kan ansöka om att bli artister för Primo.

Vad är Primo?

Primo producerar musikupplevelser för evenemang för företag och samfund. Primo är en enhet som verkar inom Konstuniversitetets Sibelius-Akademi som fakturerar kunden för tjänster och betalar arvode till artisterna. 

Primos kunder efterfrågar och beställer musik för olika behov och evenemang. Dessa är ofta till exempel programnummer för seminarier eller middagar, bakgrundsmusik för cocktails och partyband för fester. Via Primo går det också beställa aktiviteter som du kan göra tillsammans med ditt jobbteam, allsång för olika åldrar och musik för teknologiprodukter. 

Primo betalar arvode för spelningar som de förmedlar och dessutom erbjuder de erfarenhet av att uppträda och möjlighet att utveckla de egna färdigheterna.

Kan jag ansöka om att bli en artist för Primo?

Musiker och sammansättningar som representerar olika musikgenrer kan ansöka till Primo. Både soloartister och ensembler av olika storlek är välkomna att ansöka.

Exempel på typer av föreställningar som Primos kunder önskar

Passar din eller ditt bands musik bättre som en koncentrerad prestation som publiken uppmärksamt följer eller eventuellt också som bakgrundsmusik för att skapa stämning? Ibland önskar också kunderna båda musikformerna från artisterna vid sina evenemang – till exempel ett 10-minuters uppförande och senare bakgrundsmusik. 

I vissa situationer är kunderna särskilt intresserade av smidiga duo- och trioband som med sina instrument kan röra sig smidigt på och av scenen. I dessa situationer föredrar kunderna akustiska eller små ensembler som bara behöver lätt förstärkning. 

Berätta också om era projekt som avviker från de normala formerna. Känns det naturligt för er att inkludera någon form av deltagande element eller uppfylla publikens önskemål på något sätt i er föreställning? Kan ni leda en aktivitet där publiken själv får musicera eller till exempel dansa och uppleva något nytt?

Hur ansöker man om att bli artist för Primo?

  • Namn och en verbal beskrivning av artisten eller ensemblen 
  • en lista över sammansättningens medlemmar och deras instrument 
  • e-postadress och telefonnummer till den musiker som fungerar som kontaktperson 
  • ett eller flera ljudprov i mp3-format som separata filer 
  • ett fotografi som en separat fil 

Du kan också inkludera ett videoprov i ansökan. Skicka den då som en separat fil till exempel via Drive (ingen länk till Youtube e.d.) 

Skicka ansökan per e-post till Primos producent Susanna Torvinen, susanna.torvinen@uniarts.fi 

Det lönar sig att söka sig till Primo i synnerhet med en sådan repertoar som ni anser vara aktiv och som kommer att finnas tillgänglig under en längre tid.

Är du redan en artist för Primo?

Vi uppmuntrar även artister som redan finns på Primos lista att skicka uppdateringar om sig själva – till exempel: är ni fortfarande intresserade av spelningar, vad har förändrats, hur har ni utvecklats, vilken fas av studierna ni är i osv.

Primo fokuserar på Konstuniversitetets nuvarande studerande och att möjliggöra arbetserfarenhet för dem. Vi erbjuder också möjligheter att uppträda för Primos artister som redan tagit examen, baserat på möjligheter och efterfrågan.

Kontaktuppgifter