Uppdatering till stipendieprogrammet i anslutning till läsårsavgifter

Rektorn har beslutat att uppdatera stipendieprogrammet i anslutning till läsårsavgifter så att studerande från och med höstterminen 2025 endast kan få 50 % betalningslättnader. Lättnader beviljas fortfarande i regel endast för den målsatta studietiden för examen. Samtidigt beslutade rektorn också att stipendieprogrammet endast gäller studerande som inleder sina studier före 1.8.2026, och att programmet upphör senast 31.7.2030.

Universitetsstyrelsen befullmäktigade vid sitt möte i maj rektorn att förnya stipendieprogrammet för universitetets läsårsavgifter. Samtidigt beslutade styrelsen att höja läsårsavgifterna från och med 1.1.2025. Läsårsavgiften förblir oförändrad för studerande som inlett sina studier vid Konstuniversitetet före 1.1.2025. Med andra ord är deras läsårsavgift 5000 euro per år under den tid som de har lagstadgad rätt att avlägga examen.