Studentrestaurangen i N-huset fokuserar på vegetarisk och vegansk mat

Sedan årsskiftet erbjuder Restaurang Tempo enbart vegetarisk och vegansk mat centralt. Förslaget till detta har kommit från studentkåren, och förändringen har syftat till att svara på studenternas önskemål om denna typ av utbud. FPA förhöll sig också positivt till förslaget, eftersom det finns flera restauranger som erbjuder blandad mat till studentpris i närheten. Nedan följer restaurangens hälsningar till alla kunder. Kom ihåg att ge respons och utvecklingsförslag till restaurangen för att hjälpa till med den fortsatta utvecklingen.

”Tempo Goes Green är en ny vegetarisk restaurang som svarar på studenternas och ungdomarnas förändrade matvanor och värderingar. Vi vill erbjuda våra kunder god, hälsosam och klimatvänlig mat som passar alla. Kom och upplev matglädje och smakrikedom på Tempo Goes Green!

Förändrade matvanor och ansvar

På Compass Group vill vi svara på elevernas föränderliga matbehov. Därför genomförde vi en internationell undersökning (Global Eating at Work 2023) med respondenter, studerande och anställda från Finland och olika länder. I enkäten frågade vi dem vad de värdesätter och hoppas på av måltidstjänster. Resultaten av vår forskning visar att eleverna blir allt mer medvetna om och intresserade av matens effekter på den egna hälsan och miljön. De vill äta mer vegetarisk och vegansk mat som är klimatvänlig och ansvarsfull.

Enligt vår enkät vill 54 procent av de studerande äta vegetarisk mat och 75 procent av ungdomarna vill ha måltidstjänster som hjälper dem att göra hälsosammare val. Många elever (54 %) har också ändrat sina matvanor för att minska sin egen klimatpåverkan. Nästan hälften av eleverna äter gärna vegansk mat eller är redo att prova. På Compass Group vill vi erbjuda studerande varierade och välsmakande växtbaserade måltider där kött är ett alternativt komplement. På så sätt kan vi stödja elevernas välbefinnande- och klimatmål.