Stipendium från Svenska studiefonden

Ansökningstid 1.–29.2.2024

Svenska studiefonden beviljar stipendier till heltidsstuderande med svenska som modersmål eller studiespråk vid högskolor, yrkeshögskolor och universitet i Finland.

Vi beviljar stipendier främst för:

Utbytesstudier och utlandspraktik som tillgodoräknas i slutexamen. Utlandsvistelsen ska vara minst 2 månader lång.

Vi beviljar också stipendier för:

• Studierelaterade kostnader för heltidsstudier i Finland.

• Heltidsstudier vid högskola eller universitet utomlands om motsvarande studier inte erbjuds på svenska i Finland och om studierna leder till en kandidat- eller magisterexamen.

Stipendier beviljas i regel för andra, tredje och fjärde studieåret.

Utlandsstipendiernas storlek är i regel 600–2000 euro och stipendierna för studierelaterade kostnader i Finland 500–1000 euro.

Ansökningsformulär och närmare information om stipendierna finns på www.studiefonden.fi. Ansök senast 29.2.2024.

Kontakta gärna Studiefondens kansli (kontakt@studiefonden.fi)
om du har frågor.

Svenska studiefonden är ett samarbete mellan Svenska kulturfonden, Stiftelsen Brita Maria Renlunds minne sr, Föreningen Konstsamfundet, Svenska folkskolans vänner och Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd sr.