Ge respons på studier och universitetsverksamhet senast 2.2. – presentkort i utlottning

Studerande eller doktorand, du hinner fortfarande besvara vår responsenkät!

Konstuniversitetet samlar vartannat år in feedback från studerandena och doktoranderna via rektorns enkät. Med hjälp av den anonyma enkäten samlar vi in feedback och information angående studerandes och doktoranders erfarenheter och uppfattningar om studier och universitets verksamhet.

Dina svar är ytterst viktiga för oss för att vi ska kunna utveckla vår verksamhet på Konstuniversitetet! Bland alla som besvarat enkäten utlottas fem presentkort på 30 € till Ruohonjuuri.

Svara gärna på enkäten via den länk du fått per e-post senast den 2 februari 2024!
Meddelandet om enkäten kan i misstag hamna i skräpfilen, vänligen kolla också där.

Du kan bekanta dig med Konstuniversitetets dataskyddsmeddelande och behandling av personuppgifter.