Ansök till höstterminens fritt valbara studier och kurser vid Öppna universitetet

Det finns fortfarande kurser i de fritt valbara studierna som är öppna för anmälan. Nedan hittar du ett urval av de kurser som fortfarande är tillgängliga och information om Öppna universitetets höstansökan.

Se kurs- och akademispecifika anmälningstider i menyn ”Fritt valbara studier vid Konstuniversitetet” i studiehandboken  

SAMA

You can now register for the Common Studies in Sound Arts (SAMA) courses! The SAMA courses will allow you to develop a wide range of skills in the field of Sound art. All SAMA courses can be taken as freestanding optional studies. Courses marked as obligatory in the module structure are only obligatory for students completing the full SAMA module. For more information and guidance please contact Open University at avoin@uniarts.fi

Find out more about the SAMA studies from Study guide

Next SAMA Public lecture: Reuse & Random acts by Simon Whetham

Date and time: 30.5.2024 at 16:30-18:00

Space: Auditorium 1 KO-156 (Theatre Academy, ground floor)

No pre-registration required.

Find out more information about the event

Arbetslivsstudier

En ny kurs om tidshantering och välbefinnande kommer att ordnas under hösten.

Arbetslivsstudierna omfattar också kurser om konstnärens framtid, kurser på engelska om artificiell intelligens och samhällskonst samt online-kurser om bland annat upphovsrätt. Enheten i Seinäjoki ordnar en nätverks- och inspirationskurs för konstnärer, Tunnekko. I regel finns det också kvotplatser för examensstuderande på öppna universitetets kurser i arbetslivsstudier.

Bekanta dig med höstens hela utbud av arbetslivsfärdigheter i studiehandboken

Kontakt och studievägledning: tyoelama@uniarts.fi

Språk- och kommunikationsstudier

Ansök till KiViTas språk- och kommunikationskurser senast 11.8.2024! KiViTa erbjuder studerande vid Konstuniversitetet kursutbud för språk och kommunikation från alla universitet i huvudstadsregionen. Kurserna genomförs i huvudsak flexibelt som distans- och nätstudier.

Konstuniversitetet öppnar fritt valbara studier och obligatoriska språk- och kommunikationsstudier för KiViTa-utbudet hösten 2024. Konstuniversitetets studerande kan anmäla sig till de här kurserna i Studieinfo.

Bland de nya kurserna som erbjuds av Konstuniversitetet finns fortsättningskursen Italienska 3 samt introduktionskurserna Spanska 1 och Spanska 2. För hela utbudet av kurser för hösten 2024, besök KiViTas kursutbudssida.

Läs instruktionerna för ansökan på KiViTas webbplats. Urvalet av studenter till kurserna görs i anmälningsordning. Anmälan till höstens kurser går i regel ut 11.8.2024.

Mer information om språknätverkens och Konstuniversitetets språk- och kommunikationsstudier kan du begära på adressen kielet@uniarts.fi.  

Öppna universitetet

Höstens undervisningsutbud vid öppna universitetet publiceras 28.5.2024 (kurser som arrangeras av Öppna universitetet) och 11.6.2024 (kurser integrerade i examensstudier).

Ansökningstiden börjar den 6.8.2024 och tar slut den 19.8.2024 (integrerade kurser) och 22.8.2024 (kurser som arrangeras av Öppna universitetet).

Vissa kurser vid öppna universitetet har avgiftsfria kvotplatser som är reserverade för examensstuderande. Läs mer om kursutbudet och villkoren för att få en kvotplats i studiehandboken.

Examensstuderande som har anmält sig som närvarande får en 50 procents rabatt på kursavgiften för andra kurser vid det öppna universitetet som ordnas av Konstuniversitetet. Rabatten gäller inte undervisning vid samarbetsläroanstalter (sommaruniversitet, folkhögskolor). Bekanta dig med kursutbudet i det öppna universitetets kurskalender.