Studiehandbok

Läroplaner, beskrivningar av studieperioder samt uppgifter om genomförandet av undervisningen varje läsår.

Studiehandboken är en offentlig webbplats för Konstuniversitetets studiedatasystem, där du hittar examensstrukturer, kursbeskrivningar och undervisningsutbud. Den är avsedd för studerande som stöd för studieplaneringen och för vem som helst som är intresserad av Konstuniversitetets studieplaner. 

Du behöver inte logga in i studiehandboken. 

Gå till studiehandboken