Konstuniversitetets evenemangskort

Information om hur man får Konstuniversitetets evenemangskort och hur man använder den

Konstuniversitetet studerande kan avgiftsfritt med Konstuniversitetets evenemangskort delta i uppträdanden som ordas av Sibelius Akademin och Teaterhögskolan i deras egna lokaler. Utställningar i Bildkonstakademins egna gallerier är alltid avgiftsfria.

Evenemangskortet kan hämtas från Konstuniversitetets infopunkter genom att bevisa en giltig studierätt.

Sibelius-Akademins evenemang

Evenemangskortet berättigar till gratis inträde för en person till Sibelius-Akademins avgiftsbelagda evenemang.

Musikhusets salar Black Box, Sonore, Camerata, Organo

Konsertvaktmästaren delar ut fribiljetter i Musikhusets nedre foajé vid gästdisken mot uppvisande av säsongskort. Biljettutdelningen börjar en timme före konsertens början. Det finns en skild kvot för gratisbiljetter till varje evenemang som delas ut tills kvoten är fylld. Biljetter kan inte bokas på förhand.

Musikhusets konsertsal

Personalens och studerandenas kvotplatser finns på balkongen, om inte annat anvisats i Artsi. Fribiljetterna behöver inte hämtas skilt. Kontrollera med konsertproducenten om eve­ne­mangs­kort ger dig rätt att komma in. Du hittar producentens kontaktinformation i vår evenemangskalender i anslutning till evenemanget.

Si­be­li­us-Aka­de­mins sym­fo­nior­kes­ter konserter

För studerande och personal vid Konstu­ni­ver­si­te­tet är ett begränsat antal gratisbiljetter reserverade. Biljetter kan inte bokas i förväg. Biljetten kan antingen lösas in genom länken i Artsi-konsertspecifika nyhetsartikeln eller hämtas på konsertdagen en timme före konserten börjar från huvudfoajén vid gästbordet. Var vänlig och förbered dig på att verifiera din identitet med studentkort, närvarointyg eller eve­ne­mangs­kort.

Konsert utanför Musikhuset

Kontrollera med konsertproducenten om eve­ne­mangs­kort ger dig rätt att komma in. Du hittar producentens kontaktinformation i vår evenemangskalender i anslutning till evenemanget.

Teaterhögskolans föreställningar

Säsongskort och studiekort eller närvarointyg ger rätt till två fribiljetter (kortinnehavaren + gäst) till alla föreställningar vid Teaterhögskolan.

Fribiljetterna bokas genom det elektroniska biljettbokningssystemet. Välj deltagartypen ”deltagare” och biljettypen ”TaiY / Aalto Elo / Näty / TaiYn Avoin (= avoin yliopisto)” när du bokar din biljett.

Biljetterna bokas skilt för varje föreläsning via evenemangskalendern (på finska).

Avhämtning och avbokning av Teaterhögskolans biljetter

När du anländer till föreställningen anmäl dig vid biljettförsäljningen minst 20 minuter innan föreställningens början. Biljettförsäljningspunkten finnsi Teaterhögskolans aula. Det krävs en biljett till alla föreställningar vid Teaterhögskolan och du skall om du blir tillfrågad kunna bevisa din rättighet till en fribiljett när du hämtar ut biljetten. Se noggranare anvisningar om Konstuniversitetets fribiljetter i Artsi-intranätet.