Referenshanteringssystemet Zotero

Zotero används för att samla in och administrera referensuppgifter om de källor du använder i skriftligt arbete.

Med Zotero-systemet kan du spara referenser på ett ställe, skapa en källförteckning över dem och återanvända referenserna. 

Registrera dig i Zotero med Konstuniversitetets e-postadress i formen fornamn.efternamn@uniarts.fi. På så sätt får du tillgång till ett obegränsat lagringsutrymme för referensernas bilagor.  

Gå till Zotero