Bokning av lokaler vid Teaterhögskolan

Vilka lokaler kan jag boka som studerande vid Teaterhögskolan och hur bokar jag dem?

Som närvarande studerande vid Teaterhögskolan har du rätt att använda undervisningslokalerna i byggnaden Kokos på Sörnäs campus för självständigt arbete när de är lediga. Kontrollera bokningssituationen och gör bokningarna i Peppi-systemet.   

Myllys lokaler på Sörnäs campus kan bokas av studerande vid Bildkonstakademin och även av Teaterhögskolans studerande i ljus- och ljuddesign och design för scenkonst (VÄL). Myllys lokaler kan bokas för studierelaterade ändamål enligt respektive bokningsanvisningar.  

TeaK-Kokos lokaler kan användas endast under fastighetens öppettider.  Videoanvisningar för bokningar finns på sidan Lokalbokningar i Peppi. 

Lokalernas öppettider och passerkort

Lokaltjänsterna ansvarar för och ger anvisningar gällande passerkorten. Studerandenas och personalens passerkort fungerar när Teaterhögskolan är öppen   

 • må–fr kl. 8–22  
 • lö kl. 10–18   
 • sö kl. 10–17.  

Passerkorten upphör att fungera en halv timme innan huset stängs.   

Användning av Teaterhögskolans lokaler

Du kan använda lokalerna endast för studier, forskning och konstnärlig verksamhet i anslutning till dessa. Det är förbjudet att använda lokalerna för andra ändamål utan avtal med universitetet. 

Du ska återställa den reserverade lokalen till det skick den var i innan du använde den. Ordnandet och städningen av lokalen ska utföras inom ramarna för den bokade tiden. 

Vem kan använda lokalerna?

Endast examensstuderande som anmält sig som närvarande under terminen har rätt att använda lokalerna.

Bokning av lokaler

Alla lokalbokningar görs i Peppi-systemet. Som studerande kan du via Peppi-systemet boka arbetstid i lediga lokaler. 

Närmare lokalspecifika användar- och bokningsrättigheter ska kontrolleras i Peppi när bokningen görs. Bokningsrättigheterna varierar mellan olika lokaler. Skillnaderna mellan studerandenas bokningsroller anges i lokalens tilläggsuppgifter i Peppi. 

Kontrollera bokningssituationen och gör bokningarna via Tuudo eller Peppi eller genom att följa de övriga anvisningarna i lokalernas tilläggsuppgifter. Videoanvisningar för bokningar finns på sidan Lokalbokningar i Peppi. 

 • Exempel på begränsning av bokningsrätt: Studerande kan göra bokningar av klassrum högst fem dagar i förväg: bokningsrätten öppnas i Peppi dagligen kl. 12.00. Till exempel på måndag kl. 12 kan du boka lokaler högst till fredagen. 

Följ begränsningarna enligt din egen bokningsroll även i det fall att systemet tillåter mer omfattande bokningsrättigheter än du har beviljats. Underlåtenhet att iaktta begränsningarna kan leda till att bokningsrättigheterna går förlorade.   

Varje bokare måste själv avboka oanvända bokningar via bokningssystemet minst 15 minuter före bokningen. Det är förbjudet att ta bort bokningen efter denna tid. Den egna bokningen kan inte överföras eller överlåtas till en annan studerande.  

De studerandes bokningsroller i Peppi-lokalbokningssystemet

 Bokningsrätt för studerande vid Teaterhögskolan

Som studerande vid Teaterhögskolan kan du boka lokaler upp till fem dagar i förväg och högst tio timmar i veckan.  

Du kan boka följande lokaler: 

 • Danssalen KO-522   
 • Danssalen KO-523  
 • Danssalen KO-702   
 • Danssalen KO-709   
 • Motionsutrymme KO-512   
 • Motionssal KO-525   
 • Motionssal KO-526   
 • Motionssal KO-527   
 • Motionsutrymme KO-615   
 • Föreläsningsklass KO-403   
 • Föreläsningsklass KO-404   
 • Föreläsningsklass KO-408
 •  Föreläsningsklass KO-410 
 • Talklass KO-409   
 • Grupparbete KO-505   
 • Grupparbete KO-511   
 • Grupparbete KO-607   
 • Grupparbete KO-614   
 • Sångklass KO-422   
 • Sångklass KO-423   
 • Sångklass KO-424   
 • Övningssal KO-531   
 • Övningssal KO-535   
 • Projektklass KO-402

Bokningsrätt för studerande i scenografi och ljus- och ljuddesign

Studerandena kan boka ovan nämnda lokaler för studerande vid Teaterhögskolan. Andra lokaler som studerande i scenografi, ljusdesign och ljuddesign kan boka finns i Kokos och Mylly.    

De studerandes projektutrymmen Mylly

 • K-350 Projektlokal. De studerande kan göra bokningar av klassrummet högst fem dagar i förväg. Bokningens maximala längd är 5 dagar 
 • K-352 Projektlokal. De studerande kan göra bokningar av klassrummet högst fem dagar i förväg. Bokningens maximala längd är 5 dagar. 
 • K-356 Projektlokal. De studerande kan göra bokningar av klassrummet högst fem dagar i förväg. Bokningens maximala längd är 5 dagar. 
 • K-602     Fyren. Studerande kan boka klassrummet terminsvis. Bokningens maximala längd per termin är 5 dagar.

Studior och verkstadslokaler som kräver introduktion 

 • Ljusstudio KO-136.3 Kokos. Kan bokas av studerande inom ljus- och ljuddesign och design för scenkonst högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. 
 • K-339 Ljudarbetsutrymme. Studerande i ljus- och ljuddesign och design för scenkonst samt studerande i tid- och rumkonst har bokningsrätt i Peppi högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. Användningen av lokalen kräver introduktion. Ansvarig instans av-mästarna inom ljus- och ljuddesign 
 • K-340 Ljudarbetsutrymme. Studerande i ljus- och ljuddesign och design för scenkonst samt studerande i tid- och rumkonst har bokningsrätt i Peppi högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. Användningen av lokalen kräver introduktion. Ansvarig instans av-mästarna inom ljus- och ljuddesign 
 • K-341 Ljudarbetsutrymme. Studerande i ljus- och ljuddesign och design för scenkonst samt studerande i tid- och rumkonst har bokningsrätt i Peppi högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. Användningen av lokalen kräver introduktion. Ansvarig instans av-mästarna inom ljus- och ljuddesign 
 • K-342 Redigering. Studerande i tid- och rumkonst samt studerande i ljus- och ljuddesign och design för scenkonst har bokningsrätt i Peppi högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. Användningen av lokalen kräver introduktion. Ansvarig instans: arbetsmästare i tid- och rumkonst. 
 • K-343 Redigering. Studerande i tid- och rumkonst samt studerande i ljus- och ljuddesign och design för scenkonst har bokningsrätt i Peppi högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. Användningen av lokalen kräver introduktion. Ansvarig instans: arbetsmästare i tid- och rumkonst. 

Studior och verkstadslokaler som bokas via studieområdets ansvariga instans och som kräver introduktion 

 • K-321 Stort ljudarbetsutrymme. Användarrätt undervisning i ljus- och ljuddesign och självständigt arbete.  Studerandebokningar via den ansvariga instansen: Av-mästarna inom ljus- och ljuddesign. 
 •  K-348 Digital Studio. Användarrätt undervisning inom tid- och rumkonst samt ljus- och ljuddesign och design för scenkonst samt självständigt arbete. Studerandebokningar via den ansvariga instansen: Arbetsmästare inom konst och teknologi. Användningen av lokalen kräver introduktion. 

Man kan inte boka lokalerna, men man kan arbeta i dem när det inte pågår någon undervisning där.  Tyst självständigt arbete är möjligt även medan undervisning pågår. 

 • KO-701 Projektklass, två arbetsplatser, Kokos 
 • K-217 CAD-KLASS Mylly 
 • K-226 Medieklass Mylly       
 • K-235 IT-klass Mylly 
 • K-427  Art and Technology Lab, Mylly
 • K-427.1 Elektronik, stödutrymme för verksamheten (Art and Technology Lab), Mylly
 • K-427.2 3D-printing, stödutrymme för verksamheten ( Art and Technology Lab), Mylly
 • K-427.3 Laser, stödutrymme för verksamheten (Art and Technology Lab), Mylly
 • K-427.4 CNC-jyrsin,stödutrymme för verksamheten Art and Technology Lab), Mylly

Klassrum i Mylly

 • K-216       Föreläsningssal K-216. Kan bokas av studerande högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. 
 • K-218       Föreläsningssal K-218. Kan bokas av studerande högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. 
 • K-219       Föreläsningssal K-219.  Kan bokas av studerande högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. Beakta dragspelsdörren mellan lokalerna K-219 och K-220. Höga ljud hörs igenom. Ansvarig instans vaktmästarna för lokaltjänster. 
 • K-220       Föreläsningssal K-220.  Kan bokas av studerande högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. Beakta dragspelsdörren mellan lokalerna K-219 och K-220. Höga ljud hörs igenom. Ansvarig instans vaktmästarna för lokaltjänster. 
 • K-240       VÄS-klass. Kan bokas av studerande högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. 
 • K-241       VÄL-klass. Kan bokas av studerande högst fem dagar i förväg och högst 20 timmar i veckan. 

Alumners bokningsrätt

En utexaminerad studerande har begränsad rätt för alumner att använda och boka lokaler i högst två läsår efter utexamineringen.