Datorklasser och gemensamma datorer på campus

Var hittar du datorklasserna och vilken programvara används i de gemensamma datorerna?

Datorklassernas placering

Musikhuset

  • Mac-klass S5101 Mac-datorer  
  • PC-klass S5119 Windows-datorer  
  • Gemensamma datorer i biblioteket  

Mylly

  • CAD-klass K217  
  • Mac-klass K226  
  • PC-klass K235  

Kokos

Gemensamma datorer finns i biblioteket. 

Kuopio campus

Gemensamma datorer finns i biblioteket. 

Utrustning och programvara i datorklasserna

På datorerna i datorklasserna hittar du Microsoft Office-program, Adobe-program och möjlighet till säker utskrift. På datorerna får du också tillgång till universitetets webbaserade datalagring. 

I Musikhusets datorklasser hittar du också midi-keyboard.  

Datorerna i datorklasserna har dessutom akademispecifika program avsedda för undervisning.  

Lobby- och korridordatorer på campus

Både Tölö och Sörnäs campus har gemensamma datorer i lobbyn och korridorerna.  

På Tölö campus finns datorer i N-huset och M-huset. På Sörnäs campus finns datorer i Kokos.