Blanketter för mottagning av studieplats och anmälning

Du kan ladda ner word-blanketter som du kan använda ifall du inte kan motta studieplatsen i Studieinfo eller anmäla dig in Oili.

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketten. Skicka en skannad blankett eller en bild av blanketten till ansökningstjänster per krypterad e-post. Ifall du behöver hjälp med krypteringen eller tillgänglighet av blanketterna, kontakta oss per e-post. Kom ihåg att leverera betalningskvittot på studentkårsavgiften om du anmäler dig med pappersblankett.