Deltagande i ungdomsutbildnigens matinéer och konserter

Som studerande inom ungdomsutbildningen får du regelbundet uppträda. Se hur du anmäler dig med i konsertverksamheten.

Studerande vid avdelningen för klassisk musik

Anmäl dig till ungdomsutbildningens matinéer i regel via Taito senast måndag tjänstetid veckan innan konserten. Du kan anmäla dig själv eller be din lärare anmäla dig till matinén. Kom ihåg att först komma överens med din lärare om uppträdandet innan du anmäler dig! 

Länken i Taito för läsåret 2022–2023 uppdateras här i början av hösten 2022. 

Anmälan tas inte emot per telefon eller e-post. Anmälan är så bindande som möjligt – avboka inte förutom i sjukdomsfall eller vid annat tvingande hinder. Sjukfall anmäls direkt till teppo.koivisto@uniarts.fi. Observera att Cameratas studerandematinéer på Taito inte är avsedda för ungdomsutbildningens studerande men du kan delta i din lärares studerandematinéer enligt avtal. 

Studerande i jazz, folkmusik och Global Music

Diskutera deltagandet i matinéerna med din instrumentlärare samt den ansvariga läraren för din ämnesgrupp. Du behöver inte fylla i någon särskild anmälningsblankett.

Ungdomsutbildningens fotografi- och publiceringstillstånd

Genom att underteckna blanketten för fotografi- och publicerignstillstånd ger du Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetet tillstånd att fotografera dig under en matiné som ingår i ungdomsutbildningens stuider eller vid något annat uppträdande samt använda bilden eller videon både i marknadsföring och i publiceringsverksamhet och i elektroniska kommunikationskanaler utan ersättning. 

Material som spelats in under ungdomsutbildningens matinéer kan publiceras exempelvis på Konstuniversitetets webbplats, i de sociala medierna och på YouTube. I samband med publiceringen av bilden eller videon kan namnet på personen anges. 

Fotografi- och publiceringstillståndet för en minderårig studerande (fylls i av studerandens vårdnadshavare) gäller tills studeranden fyller 18 år eller avslutar sina studier inom ungdomsutbildningen ifall tillståndet inte återkallas. 

Fotografi- och publiceringstillståndet för en myndig studerande (fylls i av studeranden själv ) gäller tills studeranden avslutar sina studier inom ungdomsutbildningen ifall tillståndet inte återkallas. Du kan när som helst återkalla tillståndet per e-post hos Sibelius-Akademin vid Konstuniversitetets studietjänster för ungdomsutbildningen: siba.nuorisokoulutus@uniarts.fi. 

OBS! Kom ihåg att du inte får spela in konserter eller andra tillfällen i anslutning till undervisningen ens för eget bruk ifall du inte på förhand säkerställt att alla som fotograferas har lämnat in fotografi- och publiceringstillstånden. 

Fyll i tillståndsblanketten genast då du inleder studierna vid ungdomsutbildningen.  Ladda ner fotografi- och publiceringstillståndsblanketten.