Ansökan om Bildkonstakademins examensbetyg

Anvisningar för ansökan om Bildkonstakademins examensbetyg och avhämtning av betyget.

Ansök om examensbetyg med elektronisk ansökan

Examensbetyg för kandidatexamen

När du ansöker om intyg för kandidatexamen, svara först på den nationella kandidatresponsenkäten på https://kandipalaute.fi. Efter att ha svarat kommer du att omdirigeras till ansökan om kandidatexamensintyg. Om du inte kan besvara enkäten, vänligen kontakta kandipalaute@uniarts.fi.

Det tar 15–20 minuter att besvara kandidatresponsenkäten. Resultaten av enkäten kommer att användas för att utveckla undervisningen vid universitetet. Kandidatrespons är en del av universitetens finansieringsmodell: Resultaten och svarsfrekvensen påverkar den totala finansieringen som universitetet får, så svaren är värdefulla också genom detta. Konstuniversitetet kan inte koppla svaren till de studerande.

Examensbetyg för magisterexamen och doktorsexamen

Vårterminens sista dag för att lämna in ansökan om examensbetyg är 26.5.2023. 

Tidtabell för utexaminering under läsåret 2022–2023

Avhämtning av betyg och examensceremoni

Du kan få ditt intyg vid ett utdelningstillfälle av betyg, det vill säga en examensceremoni, som hålls en gång per termin: i juni och december. Du kan delta i examensceremonin även om du redan tidigare har fått ett betyg under samma termin.  

De som utexaminerats under vårterminen 2023 firas på en examensceremoni den 8 juni 2023. Du kan anmäla dig till examensceremonin när du fyller i ansökan om examensbetyg eller genom att anmäla ditt deltagande separat till studietjänsterna (kuva.opintotoimisto@uniarts.fi). Ytterligare information om evenemanget skickas senare. 

Om du inte deltar i examensceremonin kan du hämta intyget från Bildkonstakademin vid en annan tidpunkt eller ta emot det per post som rekommenderat brev inom cirka tre veckor efter utexamineringen. Meddela med ansökan om examensbetyg hur du vill ta emot betyget.