Ansökan om Teaterhögskolans examensbetyg

Anvisningar för ansökan om Teaterhögskolans examensbetyg samt information om examensdagar.

Tidtabell för utexaminering under vårterminen 2024

Magisterexamen / vårterminen 2024

Lärdomsprovet (skriftlig/reflektiv del, avhandling) ska lämnas in till planeraren senast Granskarnas utlåtanden ska lämnas in senast  Undervisningsrådets 
möte 
Begäran om betyg ska lämnas in senastUtexamineringsdatum
8.12.20235.1.202416.1.202421.1.20249.2.2024
5.1.20242.2.202413.2.202418.2.20248.3.2024
2.2.20241.3.202412.3.202417.3.20245.4.2024
29.2.202428.3.20249.4.202414.4.20243.5.2024
26.3.202423.4.20243.5.20245.5.202424.5.2024
19.4.202417.5.202428.5.202426.5.20247.6.2024
3.5.202431.5.202411.6.20242.6.202414.6.2024
16.6.202431.7.2024 (betygen utdelas 30.8)

Kandidat- och doktorsexamen / vårterminen 2024

Begäran om betyg 
ska lämnas in senast
Utexamineringsdatum
21.1.20249.2.2024
18.2.20248.3.2024
17.3.20245.4.2024
14.4.20243.5.2024
5.5.202424.5.2024
26.5.202414.6.2024
16.6.202431.7.2024 (betygen utdelas 30.8)

Tidtabell för utexaminering under läsåret 2024-2025

Magisterexamen / höstterminen 2024

Lärdomsprovet (skriftlig/reflektiv del, avhandling) ska lämnas in till planeraren senast Granskarnas utlåtanden ska lämnas in senastUndervisningsrådets 
möte
Begäran om betyg ska lämnas in senast Utexamineringsdatum
11.8.202430.8.2024
2.8.202430.8.202410.9.202415.9.20244.10.2024
30.8.202427.9.20248.10.202413.10.20241.11.2024
18.10.202415.11.202426.11.202424.11.202413.12.2024

Magisterexamen / vårterminen 2025

Lärdomsprovet (skriftlig/reflektiv del, avhandling) ska lämnas in till planeraren senast Granskarnas utlåtanden ska lämnas in senastUndervisningsrådets 
möte
Begäran om betyg ska lämnas in senastUtexamineringsdatum
13.12.202410.1.202521.1.202526.1.202514.2.2025
10.1.20257.2.202518.2.202523.2.20257.3.2025
7.2.20257.3.202518.3.202516.3.20254.4.2025
7.3.20254.4.202515.4.202520.4.20259.5.2025
1.4.202529.4.20259.5.202511.5.202530.5.2025
2.5.202530.5.202510.6.20251.6.202513.6.2025
15.6.202531.7.2025 (betygen utdelas 30.8)

Kandidat- och doktorsexamen / höstterminen 2024

Begäran om betyg ska lämnas in senast Utexamineringsdatum
11.8.202430.8.2024
15.9.20244.10.2024
13.10.20241.11.2024
24.11.202413.12.2024

Kandidat- och doktorsexamen / vårterminen 2025

Begäran om betyg ska lämnas in senastUtexamineringsdatum 
26.1.202514.2.2025
23.2.20257.3.2025
16.3.20254.4.2025
20.4.20259.5.2025
11.5.202530.5.2025
1.6.202513.6.2025
15.6.202531.7.2025 (betygen utdelas 30.8)

Ansök om examensbetyget för kandidatexamen

Du kan ansöka om examensbetyget när alla studieprestationer som ingår i examen har införts i Peppi.

När du ansöker om betyg för kandidatexamen, svara först på den nationella kandidatresponsenkäten på https://kandipalaute.fi. Efter att ha svarat kommer du att omdirigeras till ansökan om kandidatexamensintyg. Om du inte kan besvara enkäten, vänligen kontakta kandipalaute@uniarts.fi.

Det tar 15–20 minuter att besvara kandidatresponsenkäten. Resultaten av enkäten kommer att användas för att utveckla undervisningen vid universitetet. Kandidatrespons är en del av universitetens finansieringsmodell: Resultaten och svarsfrekvensen påverkar den totala finansieringen som universitetet får, så svaren är värdefulla också genom detta. Konstuniversitetet kan inte koppla svaren till de studerande.

Ansök om examensbetyget för magisterexamen

Du kan ansöka om examensbetyget när alla studieprestationer som ingår i examen har införts i Peppi.
Som undantag för utexamineringsdatum på några månader; du kan ansöka om examensbetyget enligt tidtabellen men villkorligt. Ansökan förfaller om inte lärdomsprovet godkänns av undervisningsrådet.  

Ansök om examensbetyget för doktorsexamen

Elektronisk examensbetyg

Det officiella examensbetyget är elektroniskt. Betyget kan laddas ner från Peppi på examensdagen. Det är inte längre möjligt att få ett examensbetyg i pappersform.

Du får ett examensbetyg och studieutdrag på finska eller svenska och engelska.

Tillsammans med examensbetyget får du ett Diploma Supplement på engelska, avsett för internationellt bruk. Av Diploma Supplement framgår examens nivå och innehåll. Den beskriver också det finländska utbildningssystemet.

Ladda ner betyget från Peppis Atomi-tjänst enligt instruktionerna nedan. För att du ska kunna ladda ner betyget måste ditt uniarts-användarnamn vara giltigt. Ditt användarkonto slutar fungera två månader efter att du utexaminerats, om du inte har beviljats en annan studierätt, till exempel studierätt för kontinuerligt lärande. Efter det kommer du inte att kunna ladda ner det officiella betyget.

Om ditt användarnamn inte är giltigt, kontakta din akademis studietjänster eller adressen peppi@uniarts.fi för att få ditt betyg. Ditt examensbetyg arkiveras elektroniskt i Konstuniversitetets arkivsystem.

Examensbetyget är en PDF/A-fil. Öppna aldrig betyget i redigeringsläge. När det öppnas i redigeringsläge bryts certifikatet för elektronisk signatur och dokumentet är inte längre autentiskt.

Du kan skapa elektroniska säkerhetskopior av det officiella betyget. Alla elektroniska kopior är officiella och autentiska intyg.

Det utskrivna examensbetyget är varken officiellt eller äkta.

Ladda ner examensbetyg från Peppi

 1. Öppna Studieintyget från navigeringsmenyn på den studerandes skrivbord genom att klicka på ikonen för Studieintyg.
 2. Din Atomi-tjänst som öppnas har tre flikar: Ny beställning, Dokument och Examensbevis. Gå till fliken Examensbetyg.
 3. Fliken listar de dokument som skapats åt dig. Ditt examensbetyg hittar du i listan under namnet Examensbetyg. Ladda ner betyget genom att klicka på Ladda ner på höger sida.
 4. Examensbetyget öppnas antingen i webbläsaren, laddas ner i webbläsarens nedladdningsmapp eller öppnas med standardprogrammet (t.ex. Adobe Reader). Detta beror på dina webbläsarinställningar. Kontrollera inställningarna i din webbläsares instruktioner.
 5. Spara examensbetyget med ett igenkännbart namn i dina egna filer.
  – Det lönar sig att lagra betyget till exempel i en molntjänst.
  – Dessutom lönar det sig att göra en säkerhetskopia av examensbetyget och spara det till exempel på ett USB-minne.

Examensceremoni

Teaterhögskolan ordnar ett festligt tillfälle för utdelning av betyg, en examensceremoni, i december och juni. 

Följande examensceremonier: 

 • fre 14.6.2024
 • fre 13.12.2024
 • fre 13.6.2025

Alla som avlagt magister- och doktorsexamen under terminen i fråga kallas till examensceremonin.  

Blivande magister – Fyll i din presentationsinformation i Teaterhögskolans MAx-katalog

MAx-katalogen är en webbplats som förser arbetsgivare med information om nyutexaminerade magistrar.

Läs mera om MAx