Ansökan om Teaterhögskolans examensbetyg

Anvisningar för ansökan om Teaterhögskolans examensbetyg samt information om examensdagar.

Examensbetyg för kandidatexamen

Betyget får avhämtas från studietjänsterna den dag de utexamineras. 

Du kan ansöka om examensbetyget när alla studieprestationer som ingår i examen har införts i Peppi.

När du ansöker om betyg för kandidatexamen, svara först på den nationella kandidatresponsenkäten på https://kandipalaute.fi. Efter att ha svarat kommer du att omdirigeras till ansökan om kandidatexamensintyg. Om du inte kan besvara enkäten, vänligen kontakta kandipalaute@uniarts.fi.

Det tar 15–20 minuter att besvara kandidatresponsenkäten. Resultaten av enkäten kommer att användas för att utveckla undervisningen vid universitetet. Kandidatrespons är en del av universitetens finansieringsmodell: Resultaten och svarsfrekvensen påverkar den totala finansieringen som universitetet får, så svaren är värdefulla också genom detta. Konstuniversitetet kan inte koppla svaren till de studerande.

Examensbetyg för magisterexamen

Du kan ansöka om examensbetyget när alla studieprestationer som ingår i examen har införts i Peppi.
Som undantag de som utexamineras i maj och juni; du kan ansöka om examensbetyget när du via planeraren har fått positiva granskningsutlåtanden av granskarna av ditt lärdomsprov, dvs. redan innan undervisningsrådet har godkänt lärdomsprovet. Om lärdomsprovet inte godkänns av undervisningsrådet förfaller begäran om betyg automatiskt.  

Examensbetyg för doktorsexamen

Tidtabell för utexaminering under läsåret 2022–2023

Avhämtning av betyg och examensceremoni

Examensbetyget kan hämtas från studietjänsterna från och med examensdagen (om inget annat anges i ansökan om examensbetyg). 

Teaterhögskolan ordnar ett festligt tillfälle för utdelning av betyg, en examensceremoni, i december och juni. 

Följande examensceremonier: 

  • fre 16.6.2023 
  • fre 15.12.2023 kl. 14
  • fre 14.6.2024

Alla som avlagt magister- och doktorsexamen under terminen i fråga kallas till examensceremonin.