Vid användning av e-postlistor är det viktigt att beakta alla mottagares rätt till en trygg studie- och arbetsmiljö

Den globala politiska situationen förvärras och de militära insatserna både i Mellanöstern och Ukraina kräver just nu alltför många offer. Många studerande och anställda på Konstuniversitetet har närstående som lider av kriget – på olika sidor av den politiska skiljelinjen. Oavsett vilken sida av konflikten de närstående befinner sig på, sorg och oro för dem är berättigad.

“Det är viktigt att vi tillsammans ser till att alla kan uppleva Konstuniversitetet som trygg miljö, oberoende av vad som är var och ens bakgrund och förhållande till dessa kriser”, säger rektor Kaarlo Hildén.

Universitetet är icke-religiös och icke-politisk organisation

Universitetet har fått till kännedom om att e-postlistor med Uniarts-ändelse har använts för att sprida politiska vädjanden. Hela gemenskapens rätt till en säker studie- och arbetsmiljö har inte beaktats i dessa situationer. Det är viktigt att komma ihåg att universitetet är en icke-religiös och icke-politisk organisation, och användningen av e-postlistor för politiska aktiviteter är endast tillåten i universitetsval och i verksamhet relaterad till studentorganisationer inom studentkåren eller i verksamhet relaterad till fackföreningar.

Enligt universitetets etiska principer är det varje medlems uppgift inom gemenskapen att bidra till att skapa en trygg studie- och arbetsmiljö.

Läs mera