Valfria studier under våren 2024

Vid Konstuniversitetet ordnas studier som är gemensamma för alla studerande, och som studerande från alla akademier och utbildningsprogram kan välja. Detta nyhetsbrev handlar i första hand om undervisningsutbudet under vårterminen 2024. Utöver de gemensamma studierna hittar du i brevet också information om akademiernas mobilitetsstudier för studerande vid andra akademier.

Konstuniversitetes utbud på fritt valbara studier

Arbetslivsstudier samt konstförvaltning och företagande

Både kandidat-, magister- och forskarstuderande är välkomna att delta i studierna som utvecklar arbetslivsfärdigheterna.

Under vårterminen erbjuder arbetslivsstudierna många nya kurser. På kursen för Kulturförsvaret (på finska) lär du dig diskutera om kulturens betydelse som en del av det omgivande samhället. Kursen ordnas i Kallio-Kuninkala i samarbete med stiftelsen Suomen Kulttuurirahasto. Jag som förmedlare – Inledning till agentskap på den internationella konst- och kulturmarknaden (på finska) leder å sin sida till grunderna inom förmedlingsverksamhet inom konst- och kulturbranschen. Kursen riktar sig till såväl konstnärer som överväger att inleda agentverksamhet som till konstnärer som är intresserade av den.

Inom arbetslivsstudierna erbjuds också tre nya kurser på engelska. Det öppna universitetet ordnar en kurshelhet på sex studiepoäng om den digitala dimensionen inom konsten. Kvotplatser har reserverats för examens- och utbytesstuderande. Helheten består av två kurser: Metaverse, the New Digital Economy and the Creative Industries-kursen, där du lär dig grundläggande saker om den digitala ekonomin inom konst- och kulturbranschen, samt kursen Introduction to Artificial Intelligence in Creative Practice som är en introduktion till användningen av artificiell intelligens inom konsten. På kursen Well-being and self-compassion (på engelska) lär du dig mer om din förmåga att hantera resiliens och får stöd med att fatta hållbara beslut.

I studieutbudet för arbetslivsstudier våren 2024 finns dessutom bl.a. en kurs om konstnärens framtida arbetsmiljö Konstnärens arbete och framtid, en kurs för orkestermusiker Working Life Skills for Musicians (på engelska), Johdanto kulttuurihyvinvointiin samt återkommande webbkurser som kan avläggas självständigt om upphovsrätt, förhandlingsförmåga och formulering av kreativ kompetens.

Det finns också några enskilda platser för examensstuderande på tre avgiftsfria distanskurser som är en del av studiehelheten Pyörre som riktar sig särskilt till organisationer inom det fria konstfältet:

Anmälningen till arbetslivsstudierna i Peppi under vårterminen 2024 är redan öppen och avslutas 30.11.2023 med undantag av arbetslivskurser som ordnas av det öppna universitetet och där ansökningstiden är 21.11–7.12.2023.

Bekanta dig med vårens utbud av arbetslivsfärdigheter i studiehandboken.

Kontakt och studievägledning: tyoelama@uniarts.fi

SAMA (Sound Art & Sonic Arts)

SAMA (Sound Art & Sonic Arts) är Konstuniversitetets gemensamma studiehelhet, vars syfte är att undersöka ljud som en mångsidig form av modern konst. SAMA-undervisningen har planerats för magisterstuderande men lämpar sig också för studerande som avlägger kandidatexamen eller för utbytesstuderande. Undervisningsspråket i SAMA är engelska.

Undervisningsutbudet för läsåret 2023–2024 finns i studiehandboken och anmälningen till studierna våren 2024 inleds 1.11.2023.

Språk- och kommunikationsstudier

Anmälningen till Konstuniversitetets språk- och kommunikationsstudier under vårterminen 2024 pågår i Peppi i regel fram till 30.11.2023.

Anmälningen till KiVANET-nätverkets webbkurser i språk är 4.12.2023–8.1.2024. Kursutbudet för våren 2024 öppnas innan anmälan börjar på kivanet.fi/kurssitarjonta. För studerande vid Konstuniversitetet finns det gott om kvotplatser för KiVANET:s kurser, det lönar sig alltså att ansöka!

Bland KiVANET-kurserna finns också Grundkurs i ungerska (3 sp) (på finska) som Konstuniversitetet erbjuder. Denna kurs lämpar sig för studerande som planerar studentutbyte eller en semesterresa till Ungern och för andra studerande som är intresserade av ungerska språket. Studerande vid Konstuniversitetet kan anmäla sig till denna kurs i Peppi.

Du kan läsa om språkstudierna för kandidatexamen i Studerandes uniarts. Kontakta adressen kielet@uniarts.fi om du har frågor om till exempel tillgodoräknande av språk eller yrkesprov (portfolio).

Mobilitetsstudier

Med mobilitetsstudier avses undervisning som ordnas av akademierna och som vem som helst av Konstuniversitetets studerande kan delta i. Du kan inkludera mobilitetsstudier i din examen till exempel som fritt valbara studier. Studieperiodens lämplighet för den egna examen kan bekräftas vid den egna akademin.

Se de exakta kurs- och akademispecifika anmälningarna i menyn ”Fritt valbara studier vid Konstuniversitetet” i studiehandboken

Öppna universitetet

För vissa kurser vid öppna universitetet har avgiftsfria kvotplatser reserverats för examensstuderande. Vårens undervisningsutbud vid öppna universitetet publiceras 6.11.2023. Läs mer om kursutbudet och villkoren för att få en kvotplats i studiehandboken.

Examensstuderande som har anmält sig som närvarande får en 50 procents rabatt på kursavgiften för andra kurser vid det öppna universitetet som ordnas av Konstuniversitetet. Rabatten gäller inte undervisning vid samarbetsläroanstalter (sommaruniversitet, folkhögskolor). Bekanta dig med kursutbudet i det öppna universitetets kurskalender.

Ansökningstiden till undervisningen vid öppna universitetet som inleds våren 2024 börjar 21.11.2023 och slutar 7.12.2023 eller 13.12.2023.

Tilläggsinformation avoin@uniarts.fi