Kom med och planera Sibafest 2024!

Sibafest kommer att firas igen den 25 januari 2024. Denna gång varar festivalen 2-3 dagar.

Temat för 2024 är att dela och öppna upp vår konstnärliga gemenskaps stora kompetens, värderingar och arbetssätt för varandra och för allmänheten. Låt oss bli entusiastiska över varandra och varandras kärnarbete och kunnande och göra vårt dagliga arbete synligt för samhället och allmänheten!

Tankar om strukturen för Sibafest 2024

Cirkelträning på Tölö campus

  • Varje studerande får prova på och uppleva en annan ämnesgrupps fantastiska kunnande minst två gånger under cirkeln

Ett lab-experiment och inledande diskussioner

  • Ett lab-experiment som överskrider ämnesgruppernas gränser: man får utforska, upptäcka, uppleva och skapa ett nytt musikaliskt uttryck.
  • Laboratorierna arbetar under hela hösten och sedan presenterar de slutprodukterna på festivalen på det sätt de vill
  • I samband med framträdandena får man även höra om processen och eventuella ”upptäckter”

Topptalangernas hemligheter

  • Ämnesgrupperna presenterar sig genom sitt eget toppkunnande, presenterar sina nya arbetssätt och tillvägagångssätt.
  • Målgruppen är inte bara studerande och allmänheten, utan även kollegor

Blev du intresserad? Anmäl dig för att planera eller skicka in ditt programförslag som följer temana!

Du kan registrera dig med det här formuläret för att hjälpa dig att planera innehållet och genomförandet av evenemanget. 2-4 timmar bör avsättas för planeringsarbetet och med lärarkåren ska det passa in i den totala arbetstiden.

Planeringen sker inför sommaren och delvis under hösten. Du kan också lämna in ditt förslag till programmet till 5 maj 2023.

Mer information: Merja Rajala, planering av konstnärligt och pedagogiskt samarbete merja.rajala@uniarts.fi