Ansökningstiden till Konstuniversitetet är 4-18.1.2023. Du kan ansöka om byte av studierätt under samma tidsperiod.

Ansökningstid till kandidat- och magisterstudier vid Konstuniversitetet är 4-18.1.2023 (förutom Bildkonstakademins magisterantagning, vars ansökningstid är i augusti).

Du kan ansöka om byte av studierätt under samma tidsperiod med en Surveypal-blankett. Läs mera https://studerande.uniarts.fi/allman-info/studieratt/#byte-av-studieratt

Enligt Konstuniversitetets utbildningsstadga kan Konstuniversitetets examensstuderande samtidigt endast ha en studierätt som leder till examen. Den studerande som byter sin studierätt och tar emot en ny studierätt förlorar sin gamla studierätt vid Konstuniversitetet. Rektorn kan av berättigade skäl bevilja dispens från regeln om en studierätt.