Anmäl dig för läsåret 2024–2025 senast 12.8.2024

Anmälan görs i OILI-tjänsten: https://oili.csc.fi/continuing-students/. För anmälan behöver du Konstuniversitetets användarnamn. Om du är grundexamensstuderande måste du betala studentkårens medlemsavgift i samband med närvaroanmälan. Avgiften i fråga är frivillig för forskarstuderande. 

Du kan kontrollera medlemsavgiftens storlek på studentkårens webbplats

Om du inte kan anmäla dig i OILI, kan du leverera en anmälningsblankett samt betalningskvitton till din akademi som krypterad e-postmeddelande.

Endast som närvarande kan du avlägga studier. Du måste anmäla dig som närvarande eller frånvarande även för den termin då du utexamineras. Du kan endast utexamineras som frånvarande endast om du har avlagt alla studier som krävs för examen och lämnat in lärdomsprovet för granskning under föregående termin. Om du avlägger utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands ska du anmäla dig som närvarande. 

Observera att registreringsuppgifterna överförs till andra myndigheter (till exempel HRT, SVHS) först när den nya terminen har börjat (1 augusti eller 1 januari), och informationen är vanligtvis synlig tidigast dagen eller två dagar efter registreringen (inte ännu på morgonen). Vi rekommenderar att du gör läsårsanmälan i god tid innan terminens slut!

Mera information om närvaroanmälan finns på adressen https://studerande.uniarts.fi/guider/lasarsanmalan/, på studentkårens webbsida eller:

Kom ihåg att också kolla att dina uppgifter i Peppi är uppdaterade och stämmer. 


Hälsovårdsavgift för högskolestuderande (gäller endast kandidat- och magisterstuderande), deadline 15.11.2024

Hälsovårdsavgiften för höstterminen betalas till FPA senast den 15 november 2024. Mera information här: https://www.kela.fi/web/sv/sa-har-betalar-du-halsovardsavgiften-for-hogskolestuderande

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Du kan anlita SHVS tjänster även om du inte måste betala hälsovårdsavgiften. Läs mer: Hur ska jag göra om jag omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien?