Anmäl dig för läsåret 2023–2024 senast 10.8.2023.

Anmälan för läsåret och studentkårens medlemsavgift

Anmäla dig för läsåret i OILI-tjänsten. För anmälan behöver du Konstuniversitetets användarnamn.

Om du är grundexamensstuderande måste du betala studentkårens medlemsavgift i samband med närvaroanmälan. Avgiften i fråga är frivillig för forskarstuderande.

Du kan kontrollera medlemsavgiftens storlek på studentkårens webbplats. Om du inte kan anmäla dig i OILI, kan du leverera en anmälningsblankett samt betalningskvitton till din akademi som krypterad e-postmeddelande.

Endast som närvarande kan du avlägga studier. Du måste anmäla dig som närvarande eller frånvarande även för den termin då du utexamineras. Du kan endast utexamineras som frånvarande endast om du har avlagt alla studier som krävs för examen och lämnat in lärdomsprovet för granskning under föregående termin. Om du avlägger utbytesstudier eller arbetspraktik utomlands ska du anmäla dig som närvarande. 

Mera information om närvaroänmälan finns på adressen https://studerande.uniarts.fi/guider/lasarsanmalan/, på studentkårens webbsida eller:

Kom ihåg att också kolla att dina uppgifter i Peppi är uppdaterade och stämmer. 

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande

Hälsovårdsavgiften för högskolestuderande betalas till FPA. Du får ingen faktura utan du ska betala avgiften på eget initiativ. Närmare information om betalningsförfarandet i praktiken samt förfallodagar hittas på FPA:s webbsida.

Du behöver inte betala hälsovårdsavgiften om ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien ansvarar för din sociala trygghet. Du kan anlita SHVS tjänster även om du inte måste betala hälsovårdsavgiften. Läs mer: Hur ska jag göra om jag omfattas av den sociala tryggheten i ett annat EU- eller EES-land, Schweiz eller Storbritannien