Teaterhögskolans stipendier

Konstuniversitetets stödstiftelses stipendier till Teaterhögskolans studerande

Stiftelsen för Konstuniversitetet utdelar stipendier för att stödja studenter i att främja sina studier. Stipendiet kan sökas för olika ändamål, såsom kurser, seminarie- eller konferenskostnader eller andra kostnader som är relaterade till studierna. Ansökningsperioden är från den 4 december 2023 till den 22 januari 2024, och ansökningar kan lämnas in via Aspicore-systemet.

Konstuniversitetets stödstiftelses stipendier till dem som avlagt magisterexamen inom den målsatta studietiden

Stödstiftelsen även fortsätter år 2024 och 2025 att stödja dem som utexamineras som magistrar inom loppet av den målsatta studietiden som fastslagits. Teaterhögskolans examensstipendier delas ut utan separat ansökan vid publiken i juni.

De målsatta avläggandetiderna för examina enligt universitetslagen är:

  • Kandidatexamen + masterexamen i konst, danskonst och teaterkonst (lång utbildning): 5 år
  • Masterexamen i konst, danskonst och teaterkonst (kort utbildning): 2 år