Bildkonstakademins stipendier

Som studerande vid Bildkonstakademin kan du ansöka om stödstiftelsens allmänna stipendium, materialstipendium och lärdomsprovsstipendium.

Bildkonstakademin har tre olika stipendier: stödstiftelsens studentstipendium, materialstipendium och lärdomsprovsstipendium.

I regel beviljas stipendierna för studier i kandidat- och magisterskedet.

Inga stipendier beviljas för dagpenningar eller allmänna levnadskostnader. Vid varje stipendium nämns de närmare beviljningsgrunderna och begränsningarna.

Stödstiftelsens studentstipendium

Stiftelsen för Konstuniversitetet utdelar stipendier för att stödja studenter i att främja sina studier. Nästa stipendieansökan för studeranden ordnas 4.12.2023–22.1.2024. Ansökan stängs måndag 22.1 kl. 16.00 finsk tid och ansökningar som inkommit därefter behandlas inte. Ansökan görs i Aspicore-webbtjänsten. 

Bildkonstakademins materialstipendier

Man kan söka materialstipendium för följande ändamål: självständigt konstnärligt arbete för kandidat- och magisterstuderande och för kuratoriska projekt för praxis-magisterstuderande. Stipendiet kan sökas av närvarande grundexamensstuderande och utbytesstuderande. Man kan söka stipendiet med en elektronisk blanket. Mer information med den elektroniska blanketten. 

Lärdomsprovsstipendier för kandidater och magistrar

Man kan ansöka om Bildkonstakademins lärdomsprovsstipendier för kandidater och magistrar för kostnader som uppstår av lärdomsprovet. För tryckkostnaderna för magisterexamens lärdomsprov beviljas också stöd. Ansökningstiden är två gånger i året, på hösten och våren. Närmare tidpunkt meddelas per e-post.