Publikationsarkivet Taju

Taju är Konstuniversitetets öppna publikationsarkiv, där bland annat de skriftliga delarna av lärdomsproven sparas.

I arkivet sparas hela textmaterial som producerats vid Konstuniversitetet, såsom doktorsavhandlingar, lärdomsprov, konstnärlig forskning, parallellpubliceringar av vetenskapliga artiklar, publikationsserier, läromedel samt digitaliserade noter, inspelningar och konsertinspelningar.  

En del av materialet är fritt tillgängligt (Open Access) och en del är endast tillgängliga på bibliotekets Taju-arbetsstationer. Vissa material kan också användas med ditt användarnamn vid Konstuniversitetet.

Inloggning i tjänsten

Logga in med ditt användarnamn vid Konstuniversitetet, som har formen abc12345@uniarts.fi.

Gå till Taju