Orkesterverksamhetens Opas-system

Din informationskälla för hantering och planering av Sibelius-Akademins orkesterstudier

OPAS-systemet är avsett för alla studerande som deltar i Sibelius-Akademins orkesterverksamhet. Där hittar du all information om dina orkesterstudier: orkesterprojekt, tidtabeller, repertoarer, bemanningar, sittordningar, meddelanden, uppdateringar och länkar.  

Inloggning i systemet

För att logga in i systemet behöver du separata användarnamn som du har fått per e-post i början av dina orkesterstudier.

Hjälp i problemsituationer

Gå till OPAS-systemet