E-postadress

Det viktigaste verktyget för daglig kommunikation som studeranden förväntas följa.

Du kan kommunicera och få viktiga meddelanden om dina kurser och studier via universitetets e-post. Varje studerande vid Konstuniversitetet får en egen e-postadress i formen: etunimi.sukunimi@uniarts.fi.

Inloggning i e-posten

Logga in med ditt användarnamn vid Konstuniversitetet, som har formen abc12345@uniarts.fi.

Logga in i e-posten