DigiCampus, högskolornas gemensamma inlärningsmiljö

En riksomfattande digital inlärningsmiljö med studiehelheter som är öppna för alla.

Utvecklingen och underhållet av DigiCampus görs inte av Konstuniversitetet, utan sker centraliserat. 

Logga in med ditt användarnamn vid Konstuniversitetet, som har formen abc12345@uniarts.fi.

Gå till DigiCampus webbplats