Bibliotekets materialsökningstjänst Arsca

Material från Konstuniversitetets bibliotek, förnyande av lån, reservering av material och avgifter.

Med Arsca, dvs. Konstuniversitetets Finna-tjänst, kan du söka bibliotekets elektroniska och tryckta material, nya lån, göra reserveringar, betala avgifter och spara dina favoriter. I Arsca hittar du material från alla vetenskapsområden, såsom tryckta och elektroniska böcker och tidningar, elektroniska artiklar i heltext samt lärdomsprov.

Logga in med ditt användarnamn vid Konstuniversitetet, som har formen abc12345@uniarts.fi. Ditt bibliotekskort ansluts automatiskt till Arscas användarnamn i samband med inloggningen.

Gå till Arsca